Přednáška doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. na téma Management zdravotnictví

16.10.2015

Ve středu 14. října 2015 se na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové konala přednáška doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. na téma Management zdravotnictví.

Přednášku zahájil David Suchánek, prezident Spolku českých studentů farmacie, pod jehož záštitou se přednáška konala. Poté se již slova ujal docent Heger.

Zhruba stovce studentů pregraduálního i postgraduálního studia představil základní myšlenky  řízení veřejného zdravotnictví, s důrazem na otázky financování. Krátce se zmínil o systému zdravotních pojišťoven. Větší část přednášky se zaobírala aktuálními problémy českého zdravotnictví a možnými řešeními těchto problémů. Jedním z možných řešení současné krize navrhuje větší osvětovou činnost, co se týče zdravého životního stylu a prevence, která by ve výsledku mohla přinést lepší výsledky než jiná řešení. Během celé přednášky ukázal své bohaté zkušenosti z vedení Fakultní nemocnice v Hradci Králové i vrcholné politiky.

Po přednášce byl prostor pro dotazy studentů. Desítka otázek směřujících na pana docenta se vztahovala většinou k otázkám stavu českého lékárenství a nahlížení veřejnosti na lékárníky. Dalším velkým tématem bylo směřování nových oborů farmacie a jejich možné rozšíření do běžného systému zdravotnictví. Po diskuzi následoval zasloužený potlesk.

Ještě jednou bych chtěl za SČSF docentu Hegerovi poděkovat za skvělou přednášku.

Záznam přednášky

Fotogalerie

IMGP0296IMGP0297IMGP0302IMGP0310IMGP0313

Autor článku: Josef Kunrt
Autor fotografií: David Suchánek

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS