Oslavy 85. narozenin prof. RNDr., Dr.h.c. Jaroslava Květiny, DrSc.

30.06.2015

Ve čtvrtek 18. 6. 2015 se na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové uskutečnilo přátelské setkání při příležitosti životního jubilea prof. Jaroslava Květiny organizovaného Českou farmaceutickou společností ČLS JEP.

Profesor Květina je zakladatelem a prvním děkanem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (1969), zakladatelem oboru klinická farmacie v celoevropském kontextu, zakladatele a dlouholetým ředitelem Ústavu AV experimentální biofarmacie (1985), ale především byl a stále je významným vysokoškolským učitelem, jak si jej pamatuje několik generací absolventů obou farmaceutických fakult v ČR.

Už během studia v Praze v letech 1950-1953 pracoval jako studentská vědecká síla ve farmakologickém ústavu lékařské fakulty u pozdější legendy světové farmakologie profesorky Heleny Raškové. Po zrušení pražského farmaceutického studia pokračoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde také absolvoval.

Od roku 1955 bylo Květinovo jméno spojeno s hradeckou farmakologií a s profesorem Vojtěchem Grossmannem. Nejprve zde působil jako odborný asistent a později jako docent na katedře farmakologie. Od září 1969 se stal děkanem na královéhradecké Farmaceutické fakultě UK.

Mezitím od září 1966 do ledna 1969 působil v zahraničí, nejprve ve Výzkumném farmakologickém ústavu Mario Negri v italském Miláně (u prof. Silvia Garattiniho) a později jako hostující profesor na Nihon univerzitě v japonském Tokiu (u prof. Masafumi Kobyashiho). V Miláně se zapojil do onkologického výzkumného programu, v jehož rámci zavedl sérii metod přežívajících izolovaných perfundovaných orgánů (jater, ledvin, střevního traktu).

Po návratu domů se stává zakladatelem československé školy srovnávací farmakokinetiky. V roce 1975 se stal po jmenovacím řízení univerzitním profesorem (absolvoval ho na pražské lékařské fakultě). Od počátku devadesátých let se podílí na výuce farmakologie brněnských farmaceutů. Ve vědecké oblasti v posledním období spolupracuje s klinickými týmy při využívání neinvazivních diagnostických technik (například kapslové mikrokamery, laserové mikroskopie, elektrogastrografie) v preklinických výzkumech gastroenterologické farmakokinetiky.

Prof. Květina je stále velmi aktivní v publikování vědeckých výsledků, je autorem či spoluautorem více než 300 publikací, z knižních např. monografie Mezidruhové srovnávací a patofyziologické aspekty ve farmakologií (1975).

Organizátoři chtěli touto akcí poděkovat prof. Květinovi za to, že se mu přes řadu úskalí podařilo vytvořit jak pedagogicky, tak vědecky životaschopnou a silnou fakultu, která dlouhodobě formovala vysokou úroveň farmacie v akademické i praktické sféře, a to jak v bývalém Československu, nyní v ČR, tak i v evropském měřítku. Zároveň mu přejí mnoho zdraví a sil a budou se těšit na jeho fundované komentáře směrované k farmacii a postřehy či kritické poznámky k našemu vědeckému snažení.

Fotogalerie

DSC_5613_1DSC_5629DSC_5660DSC_5640_1DSC_5698DSC_5690DSC_5727DSC_5732DSC_5753DSC_5757DSC_5761DSC_5820_1DSC_5577DSC_5580DSC_5582DSC_5568DSC_5802DSC_5809DSC_5588DSC_5828DSC_5795DSC_5772


Autor textu: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Autor fotografií: Mgr. Martina Kopecká Jurčeková

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS