Den Zentivy na fakultě

17.03.2015

Dne 17. března 2015 se uskutečnila další z tradičních akcí svědčících o velmi těsné spolupráci naší největší farmaceutické firmy Zentiva s naší fakultou. Celá akce začala netradičně, o to více slavnostně.

Ve vestibulu fakulty totiž byla odhalena deska s logem této firmy. Ta bude zaměstnancům i studentům připomínat našeho největšího partnera, tedy firmu, která dlouhodobě podporuje fakultní vědu i výuku, a to především formou podpory studentů. Touto oficiální akcí byla završena několikaletá snaha fakulty o to, získat Zentivu jako skutečného kooperujícího partnera (ve vědě i ve výuce), ne jako „pouhého“ donátora prostředků, jak to v mnohých případech bývá.

Příjemné odpoledne pak bylo zakončeno přednáškou prof. Ing. PhDr. Jana Royta, Ph.D. na téma „Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě – harmonie sacerdotia a impéria aneb … jaké historické, umělecké a společenské souvislosti lze vyčíst z jediného obrazu“. Téma na první pohled složité se nakonec ukázalo jako velmi zajímavé a poutavý a nadšený přednes pana profesora jej učinil velmi snadno uchopitelným a našim studentů a zaměstnancům tak tato přednáška dovolila opět jednou nahlédnout do oblasti, do které se hned tak neponoří a jíž se hned tak nebudou věnovat – do oblasti historie umění.

Panu profesorovi Roytovi i Zentivě za to patří velký dík.

Fotogalerie

IMGP7829IMGP7831IMGP7838IMGP7839IMGP7855IMGP7861IMGP7869IMGP7873IMGP7878IMGP7883IMGP7886IMGP7888IMGP7899IMGP7901IMGP7905IMGP7917IMGP7923IMGP7953IMGP7956IMGP7958IMGP7965IMGP7971IMGP7980IMGP7983

 

Text: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Foto: David Suchánek

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS