Výsledky XII. Nadnárodní studentské vědecké konference: Velký úspěch studentů FaF UK

16.05.2013

V pražském sídle společnosti Zentiva, k.s. v Dolních Měcholupech proběhl dne 16. 5. 2013 XII. ročník Nadnárodní studentské vědecké konference, na které prezentovali výsledky své vědecké práce studenti tří českých a slovenských farmaceutických fakult. Zástupci Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové byli velmi úspěšní a získali čtyři ze šesti hlavních cen, včetně všech tří prvních míst od odborných porot složených ze zástupců zúčastněných fakult.

P1170953

Hradecká studentská delegace. Zleva soutěžící: Tadeáš Pešek, Tomáš Kříž, Jan Šůs, Jitka Hlaváčová, Eva Ornstová, Lukáš Dušek, a zástupce Spolku českých studentů farmacie Lukáš Höchtberger.

Rozvoj studentské vědecké činnosti a propojování výuky s výzkumnou prací patří mezi priority fakulty uvedené v aktuálně platném Dlouhodobém záměru FaF UK. Studenti jsou motivováni k zapojení do výzkumu fakulty ještě před zadáním diplomové práce a to zejména prostřednictvím volitelných předmětů Výzkumný projekt I a II, jejichž vyvrcholením jsou právě prezentace výsledků na každoroční fakultní Studentské vědecké konferenci, ze které vždy dva vybraní nejlepší zástupci v rámci každé sekce reprezentují fakultu na konferenci nadnárodní. Studenti s velkým zájmem vědeckou činnost o mohou dále pokračovat v získávání hlubších teoretických znalostí i praktických dovedností v rámci 11 akreditovaných oborů doktorského studia.

Komise složená ze zástupců fakult

Komise složená ze zástupců fakult vyhodnotila jako nejlepší práce následující:

Sekce biologická

 1. Lukáš Dušek - Identification of DNA sequence binding C/EBP and C/EBPalfa proteins involved in RANKL expression - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 2. Olga Pavlatová - Vybrané genové polymorfismy a jejich vliv na plazmatickou hladinu takrolimu u dětí po orgánových transplantacích - Farmaceutická fakulta VFU, Brno
 3. Peter Šišovský - Sledovanie expresie BCL-2 v epikardiálnom tuku a ľavej komore u pacientov so srdcovým zlyhávaním - Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Sekce chemická

 1. Jan Šůs - Synthesis of cardioprotective iron chelators derived from diethyenetraiminepentaaceteic acid -  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 2. Tadeáš Pešek - Tacrine-ferulic acid heterodimer for Alzheimer's disease treatment: design and synthesis of novel acetycholinesterase inhibitors - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  a Magdaléna Onuščáková - Hľadanie nových inhibítorov CA IX obsahzujúcich s-triazín pomocou programu Combiglide - Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 3. Marie Pokorná - Separace a identifikace látek zu kořene kůry Morus alba L. - Farmaceutická fakulta VFU, Brno

Sekce dalších farmaceutických věd

 1. Tomáš Kříž - Liquid pediatric preparations sotalol hydrochloride - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 2. Eliška Havlová  - Metody přípravy a hodnocení mukoadhezivních filmů - Farmaceutická fakulta VFU, Brno
 3. Eva Ornstová - Analysis of drug related problems in healthcare facility - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Komise firmy Zentiva

Komise firmy Zentiva, která hodnotila práce z pohledu přínosu industriální farmacii rozhodla následovně:

Sekce biologická

 1. Olga Pavlatová - Vybrané genové polymorfismy a jejich vliv na plazmatickou hladinu takrolimu u dětí po orgánových transplantacích - Farmaceutická fakulta VFU, Brno
 2. Lukáš Dušek - Identification of DNA sequence bindinf C/EBP and C/EBPalfa proteins involced in tankl expression - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 3. Peter Šišovský - Sledovanie expresie BCL-2 v epikardiálnom tuku a ľavej komore u pacientov so srdcovým zlyhávaním - Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Sekce chemická

 1. Tadeáš Pešek - Tacrine-ferulic acid heterodimer for Alzheimer's disease treatment: design and synthesis of novel acetycholinesterase inhibitors - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 2. Jan Šůs - Synthesis of cardioprotective iron chelators derived from diethyenetraiminepentaaceteic acid -  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 3. Marie Pokorná - Separace a identifikace látek zu kořene kůry Morus alba L. - Farmaceutická fakulta VFU, Brno

Sekce ostatních farmaceutických věd

 1. Eliška Havlová  - Metody přípravy a hodnocení mukoadhezivních filmů - Farmaceutická fakulta VFU, Brno
 2. Kristína Hambalková  - Uvoľňovanie indometacínu z prírodných gelov s obsahom mikroemulzných systémov - Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 3. Tomáš Kříž - Liquid pediatric preparations sotalol hydrochloride - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS