Slavnostní otevření nové expozice Českého farmaceutického muzea

29.08.2014

Z apatyky do fabriky

V pátek 29. srpna 2014 se uskutečnilo v Hospitalu Kuks slavnostní otevření nové expozice Českého farmaceutického muzea nazvané „Z apatyky do fabriky“, která je věnována historii farmaceutického průmyslu.

Kromě zástupců akademické obce a mnoha podporovatelů muzea se akce zúčastnili i prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD. a děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr. Miroslav Červinka, CSc.

Uvítání hostů proběhlo v kostele Nejsvětější Trojice, kde vedoucí muzea Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. a děkan farmaceutické fakulty doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. pozdravili přítomné a připomněli několik momentů z historie muzea a budování jeho nové výstavy. Po přestřižení pásky následovala prohlídka expozice, která je rozdělena do 7 místností a prezentuje výrobu jednotlivých aplikačních forem (tablet, mastí, čípků, atd.) v lékárenském provozu i jejich hromadnou tovární produkci do poloviny 20. století. 

0050008600710130

Věříme, že se expozice stane dalším podnětem k návštěvě Českého farmaceutického muzea a přiláká nejen odbornou, ale i laickou veřejnost. Více informací naleznete na www.ceska-apatyka.cz.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
 

loga.PNG

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS