Prestižní časopis AIDS zveřejnil práci výzkumné skupiny Experimentální farmakologie a lékových interakcí

09.01.2014

*V lednovém čísle prestižního časopisu AIDS byla zveřejněna práce výzkumné skupiny Experimentální farmakologie a lékových interakcí. Autorský kolektiv, složený z akademických pracovníků a postgraduálních studentů katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, v ní popisuje mechanismy transportu antiretrovirálních látek tenofoviru (TFV) a jeho proléčiva tenofovir disoproxil fumarátu (TDF) přes placentu.

Kombinací unikátních experimentálních metod na úrovni buněčné i perfundovaného orgánu hradečtí vědci popsali omezený průnik obou molekul z matky do plodu: zatímco placentární transport TFV je limitován pasivně - prostřednictvím fyzikálně-chemických vlastností molekuly, prostupu TDF do plodu aktivně brání placentární transportéry - P-glykoprotein (MDR1/ABCB1) a breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2).

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2011 nakaženo virem HIV na 1,5 milionu těhotných žen; WHO současně doporučuje léčit všechny infikované ženy v průběhu těhotenství kombinací antiretrovirálních látek, aby se zamezilo přenosu HIV z matky na dítě. Tenofovir (mimochodem látka s českými kořeny z laboratoře prof. Antonína Holého) je celosvětově užíván jako lék první volby u HIV infikovaných osob, včetně těhotných žen. Komplexní pochopení mechanizmů transportu léčiv z matky do plodu je proto nezbytné pro optimalizaci farmakoterapie žen v průběhu těhotenství.

obr1obr2

Mgr. Zuzana Neumanová, studentka  postgraduálního studia a první autorka článku, při výzkumné práci v laboratoři.

Výzkumná skupina Experimentální farmakologie a lékových interakcí se pod vedením profesora Františka Štauda dlouhodobě zabývá farmakoterapií v těhotenství, především transportními proteiny, které jsou přítomny v placentě a aktivně chrání vyvíjející se plod před potenciálně škodlivými látkami. Nejnověji se tým mladých vědců orientuje, za finanční podpory Grantové Agentury České Republiky, právě na placentární přestup látek užívaných v léčbě AIDS.


Publikace je k dispozici na stránkách časopisu AIDS:

Neumanova Z, Cerveny L, Ceckova M, Staud F: Interactions of tenofovir and tenofovir disoproxil fumarate with drug efflux transporters ABCB1, ABCG2, and ABCC2; role in transport across the placenta. AIDS: 2 January 2014, Volume 28, Issue 1, str 9-17

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS