Farmaceutická fakulta má již svoje růže lékárníků

14.04.2014

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 proběhla na Botanické zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK zajímavá komorní slavnost. Jednu z důležitých rolí zde hrála Rosa gallica ‘Officinalis‘, tedy růže keltská, zvaná „lékárnická“ či „růže lékárníků“.

Jedná se o velmi starou odrůdu růží, pravděpodobně byla dovezena během křižáckých válek ze Svaté země již během 12. století a je vlastně jednou z vůbec nejstarších růží pěstovaných v  Evropě. Existence této růže nás přivedla k myšlence založit novou tradici – vysadit děkanskou lékárnickou růži, historickou a ojedinělou růži jako symbol sepjetí krásné a starobylé lékárnické profese s moderní fakultou, která poskytuje vzdělání dalším generacím budoucích lékárníků.

Fotografie

Zprava: prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c. (děkanem 1969 - 1990), doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. (děkanem 1990 - 1994), prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. (děkanem 1994 - 1997), prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc. (děkankou 1997 - 2000), doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. (děkanem 2000 - 2006), prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. (děkanem 2006 - 2014 ), doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (děkanem od 2014).  Foto Hradecký Deník, foto Ondřej Littera.

A tak se právě 10. dubna v areálu Botanické zahrady léčivých rostlin sešli všichni dosavadní děkani Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, a ti, jimž funkční období již skončilo, zde zasadili „svou“ lékárnickou růži. Toto setkání děkanů bylo setkáním zcela jedinečným, neboť se poprvé sešli všichni na jednom místě - zakladatel fakulty prof. Jaroslav Květina, druhý děkan v pořadí doc. Vladimír Semecký, dále prof. Luděk Jahodář, prof. Eva Kvasničková, doc. Jaroslav Dušek a prof. Alexandr Hrabálek. Po vysazení růží byli společně se současným děkanem doc. Tomášem Šimůnkem zachyceni na společné fotografii. Možná vytvořili i unikát hodný Guinessovy knihy rekordů, neboť nevíme, zda se již přihodilo, aby někde ve světě společně pracovalo 7 děkanů jediné farmaceutické fakulty.

_S7O4300_S7O4307_S7O4320_S7O4323_S7O4332_S7O4351

Foto Hradecký Deník, foto Ondřej Littera

Myšlenka výsadby růží lékárníků ve fakultním areálu vzešla z prostředí zájmového sdružení Rosa Klub ČR, které v Hradci Králové spravuje soutěžní rozárium a organizuje mezinárodní soutěže růží. Člen výboru Rosa Klubu a organizátor soutěží RNDr. Václav Koula je dlouholetým zaměstnancem fakulty.

Nechť tedy platí, jak řekl v úvodním slovu doc. Šimůnek – „…doufejme, že děkanské růže budou vzkvétat tak, jak se to v posledních letech dařilo naší fakultě. Nic jiného si snad ani nemůžeme přát. O růže se budeme velmi pečlivě starat, neboť existuje-li vztah mezi jejich a fakultní prosperitou, bude to zcela jistě stát za to“.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS