Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové se představila na Nábřeží Vysokých škol

19.09.2014

Královéhradecká farmaceutická fakulta byla úspěšně reprezentována na Nábřeží Vysokých škol 2014 s podtitulem Sova na Hučáku, kde byly přiblíženy královéhradecké fakulty nejenom studentům hradeckých škol, ale i laické veřejnosti.

P1090819P1090834P1090839P1090895P1090908P1090847P1090893P1090897P1090905

Ve čtvrtek dne 18. 9. 2014 se na Tylově nábřeží v Hradci Králové konala akce, jejímž cílem byla prezentace a představení univerzit působících na území města Hradec Králové. Samozřejmě zde nesměla chybět ani Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (FaF), která si pro návštěvníky připravila zajímavý a pestrý program. Studenti pregraduálního a postgraduálního studia předvedli návštěvníkům řadu ukázek a pokusů, které si veřejnost mohla vyzkoušet přímo ve výstavních stáncích. Prezentace fakulty vycházela ze struktury kyseliny acetylsalicylové, kterou můžeme považovat za léčivo století a kterou zná jako aspirin téměř každý. Po celou dobu trvání akce byla návštěvníkům promítána videoprojekce o vzniku a cestě léčiva z chemické laboratoře, přes jeho formulaci do léčivého přípravku až po vydání „léku“ lékárníkem do rukou pacienta.

Ve výstavních stáncích byly představeny jak chemické (farmaceutická chemie a analýza), tak farmakognostické (farmakognosie) a technologické (farmaceutická technologie) obory. Návštěvníci si tak mohli vyzkoušet jednoduché chemické pokusy, obeznámit se s metodikou v oblasti farmaceutické analýzy, pokusit se rozebrat léčivou čajovou směs a nahlédnout tak do předmětu zájmu farmakognosie nebo si naplnit želatinové tobolky na ruční plničce kapslí. Vyvrcholením workshopů byla aplikace moderní chemické laboratorní techniky neboli ochutnávka svařeného punče z  aparatury pro zahřívání pod zpětným chladičem.

Doufáme, že ukázkou vybraných farmaceutických oborů jsme důstojně reprezentovali Univerzitu Karlovu v Praze a její FaF. Rovněž věříme, že se nám touto akcí podařilo přiblížit laické veřejnosti, co znamená moderní farmacie, jaké je poslání a přínos FaF a v jakém prostředí je v současnosti vzděláván lékárník. Také však doufáme, že jsme dostatečně motivovali středoškolské publikum ke studiu na naší fakultě. Poděkování si zaslouží všichni studenti a zaměstnanci FaF, kteří se na akci podíleli.

Mgr. Andrej Kováčik
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS