26th DIA Annual Euromeeting očima vicepresidenta Mezinárodní federace studentů farmacie

31.03.2014

Studenti farmaceutické fakulty se živě zapojují do mezinárodního dění ve světě farmacie a již během svého pregraduálního studia často zastávají výborové pozice v mezinárodních studentských organizacích. Přinášíme vám příspěvek Jakuba Webera, který nyní působí v Mezinárodní federaci studentů farmacie (IPSF) jako vicepresident pro vnější vztahy a v rámci této funkce se účastní mnohých setkání a konferencí.


26th DIA Annual Euromeeting

Ve dnech 25. ­- 27. března se ve Vídni konal v pořadí již 26. DIA (Drug Information Association) Annual EuroMeeting. DIA je mezinárodní organizace slavící letos 50 let své existence s hlavním posláním sloužit jako globální fórum pro setkávání a výměnu znalostí a zkušeností zdravotnických odborníků z celého světa.

Hlavním tématem letošního setkání evropské sekce s účastí téměř 2 000 návštěvníků z celé Evropy, které se jako červená nit táhlo napříč celým programem, byli pacienti: “Different perspectives - one vision: Better healthcare for patients”.

Pro letošní ročník se organizátorům podařilo přilákat vskutku nejpovolanější přednášející z Evropské lékové agentury (EMA), Evropské komise, národních regulačních autorit, průmyslu i zástupce pacientských organizací jakou je např. European Patients Forum.

Na programu konference byly aktuality ze světa registrace léčiv (Regulatory Affairs), vize a budoucí směřování evropského zdravotnictví, harmonizace předpisů na evropské i globální úrovni, hodnocení zdravotnických technologií (Health Technology Assessment, HTA) a mnoho dalších zajímavých témat z oblasti zdravotnictví. Všechny tyto programové bloky potom spojovalo hlavní téma spolu a otázkami: A co na to pacienti? Jak je zapojit do procesu? Co je pro ně, jako konečné uživatele zdravotní péče, důležité?

A na co se tedy s vysokou pravděpodobností můžeme v příštích letech těšit? Zrychlená registrace určitých skupin léčiv, tvorba celoevropské HTA agentury, harmonizace předpisů a online přístup k jednáním EMA a jejich dokumentaci v rámci zvyšování transparentnosti agentury, elektronické podávání registračních materiálů a nebo třeba i velmi praktické zavedení QR kódů pro jednotlivé balení léčivých přípravků umožňující po naskenování identifikaci, real­time ověření pravosti a původu nebo třeba i přehrátí namluveného příbalového letáku. Další novinkou by v blízké budoucnosti mohl být i 3D tisk tablet pro individualizovanou terapii vzácných onemocnění, kdy by se každá tableta sestavovala přesně na míru podle potřeb každého pacienta a další...

Pokud se alespoň trochu zajímáte o oblast registrací léčiv, hodnocení zdravotních technologií, nebo jen profesně vzdělat, vřele doporučuji některý z DIA kongresů navštívit třeba ten příští rok v dubnu v Paříži na dalším ročníku EuroMeetingu.

Pro více informací navštivte webové stránky organizace: www.diahome.org.

Rád bych poděkoval Farmaceutické fakultě UK, České lékárnické komoře a Spolku českých studetů farmacie za podporu díky které jsem se mohl této akce zúřastnit.

 

Jakub Weber
Chairperson of External Relations
International Pharmaceutical Students´ Federation

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS