Středisko vědeckých a knihovnických informací

Středisko vědeckých a knihovnických informací (SVKI) je jedinečným střediskem informačních zdrojů z oboru farmacie v ČR. Celý fond čítá přes 81 tis. jednotek, které jsou evidovány v celouniverzitním systému UKAŽ, jenž prohledává současně tištěné, digitalizované a elektronické informační zdroje dostupné ve všech knihovnách na Univerzitě Karlově.

Své služby (viz Knihovnické služby) poskytuje SVKI především studentům a vědeckým pracovníkům fakulty, mohou je využívat i ostatní zájemci z řad odborné veřejnosti.

Personální obsazení

Emaily a telefony osob

Vedoucí:   Mgr. Šárka Handlová
Pracovníci:  

Irena Beranová
Mgr. Kateřina Klamtová
Mgr. Jana Vítová
Tomáš Vojtíšek

Otevírací doba

Aktuální inofrmace o otevírací době najdete na webu SVKI.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS