Habilitační řízení

PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
odborná asistentka Katedry analytické chemie FaF UK
Obor:Analytická chemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:18.11.2014
Pokračování řízení:09.12.2014
Obhajoba habilitační práce:Validace chromatografických metod pro sledování stability léčivých přípravků
03.03.2015
Habilitační přednáška:Validace chromatografických metod – legislativa a provedení
03.03.2015
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 03.03.2015
Jmenování:01.05.2015

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS