Habilitační řízení

PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
odborný asistent Katedry organické a bioorganické chemie
Obor:Farmaceutická chemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:07.09.2017
Pokračování řízení:10.10.2017
Obhajoba habilitační práce:Příprava a studium antituberkuloticky účinných látek ze skupiny dusíkatých heterocyklů
12.12.2017
Habilitační přednáška:Nové strukturní typy antituberkulotik v preklinické a klinické fázi vývoje
12.12.2017
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 26.02.2018
Jmenování:01.03.2018

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS