Habilitační řízení

RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Uchazeč:RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
odborný asistent Katedry farmakologie a toxikologie - FaF UK
Obor:Humánní a veterinární farmakologie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:02.11.2020
Pokračování řízení:08.12.2020
Obhajoba habilitační práce:„Farmakokinetická léková rezistence v protinádorové terapii a možnosti její modulace“.
16.03.2021
Habilitační přednáška:"Role biotransformačních enzymů v rezistenci vůči protinádorovým léčivům".
16.03.2021
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 24.05.2021
Jmenování:01.06.2021

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS