Habilitační řízení

PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
akademický pracovník Katedry farmaceutické botaniky FaF UK
Obor:Farmakognosie, NAU-518/2018-9
Zahájení řízení:19.02.2021
Pokračování řízení:16.03.2021
Obhajoba habilitační práce:Isochinolinové alkaloidy jako potenciální léčiva
08.06.2021
Habilitační přednáška:Současný pohled na alkaloidy jako reálná a potenciální léčiva
08.06.2021
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 19.07.2021
Jmenování:01.08.2021

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS