Úřední deska - Akademický senát

Vyhlášení voleb do AS FaF UK pro funkční období 1. 2. 2024 – 31. 1. 2027

Vydané: 25.09.2023

AS FaF UK přijal na svém zasedání dne 20. 9. 2023 usnesení č. 30-13 o vyhlášení voleb do AS FaF UK:
AS FaF UK vyhlašuje konání voleb do Akademického senátu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období 1. 2. 2024 – 31. 1. 2027 ve dnech 1. října – 31. prosince 2023. Volby proběhnou elektronicky. Členy volební komise byli určeni Anna Hanusová; PharmDr. Pavla Jančálková; doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.; PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D.; PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.; Mgr. Lukáš Matějka; PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.; Bc. Jana Straková; Mgr. Enikő Šikorová a JUDr. Jana Župčanová. Časový harmonogram voleb stanoví a vyhlásí volební komise.

Zároveň schválil usnesení č. 30-14, kterým schválil technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení těchto voleb.

Přílohy:

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS