Granty a projekty

Grantová agentura ČR - Standardní projekty

Probíhající projekty

Integrovaná metodologie návrhu nanoformulačních procesů pro (trans-)dermální doručování účinných látek
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Zbytovská Jarmila doc.Mgr., Dr.rer.nat -

Nové terapeutické možnosti ovlivnění metabolismu triglyceridů , cholesterolu a žlučových kyselin prostřednictví ligandů lidského CAR receptoru
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Metabolismus terpenů a mechanismy jejich toxických účinků v lidských játrech
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Boušová Iva doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Nové dendraleny s disonantním uspořádáním: Syntéza a reaktivita
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Přispívá cirkulace anthelmintik v životním prostředí k rozvoji lékové rezistence parazitujících hlístic?
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Anthelmintika v rostlinách - interakce s biosyntézou polyfenolů a antioxidační obranou
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Szotáková Barbora prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Studium jednotlivých isoforem topoisomerazy II v protinádorovém a kardiotoxickém působení antracyklinů a jejich modulací bisdioxopiperaziny
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Šimůnek Tomáš prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Role opticky čistých flavonolignanů v kardiovaskulárních účincích silymatinu
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Valentová Kateřina doc. Ing., Ph.D. -

Vývoj pokročilých analytických metod pro hodnocení metabolismu přírodních flavonoidů
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Nováková Lucie doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Nanovlákenné polymery jako perspektivní sorbenty pro on-line extrakci v chromatografických systémech
Období: 01.01.2017 - 30.12.2019   Hlavní řešitel: Šatínský Dalibor doc. RNDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

In vitro, in situ a ex vivo studium interakcí nových antivirotik s lékovými transportéry; vliv na jejich přestup přes placentu
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Azaftalocyaniny - nefluoreskující zhášeče pro DNA hybridizační sondy
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Studium dynamiky genové regulace nukleárními receptory: porozumění detoxifikačních funkcí a přínos pro optimalizaci farmakoterapie
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Archiv projektů

Studium vztahů mezi strukturou a aktivitou a strukturní optimalizace nově objevené látky s vynikající účinností proti Mycobacterium tuberculosis
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Roh Jaroslav doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Povrchovými vlastnostmi řízená příprava interaktivních směsí léčiva s nosičem pro zrychlené uvolňování účinné látky
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Zámostný Petr prof. Ing., Ph.D. -

Vliv atorvastatinu na solubilní a membránový endoglin ve vztahu k vaskulární/endotelové dysfunkci in vivo a in viro
Období: 01.01.2020 - 31.01.2022   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Nové přístupy k automatizované úpravě vzorku založené na kombinaci metody SPE a LPME pro komplexní vzorky a separační techniky
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Horstkotte Burkhard Dr. - Katedra analytické chemie

Antidepresiva v těhotenství, vliv na placentární transport a metabolismus serotoinu20
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Efektivní výpočetní postupy pro nové farmakokinetické/farmakodynamické modely s prostorovým rozlišením
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Duintjer Tebbens Erik Jurjen doc. Dipl.-Math., Ph.D. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Využití supramolekulárních interakcí ke zlepšení fotodynamických vlastností fotosensitizérů
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Nanovlákenné polymery s funkcí materiálů s omezeným přístupem pro on-line chromatografické extrakce komplexních matric
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Šatínský Dalibor doc. RNDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Hodnocení lékových interakcí pomocí buněčného a orgánového modelu: příklad transportéry zprostředkované ledvinné exkrece
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Trejtnar František doc. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Hodnocení farakokinetických mechanismů mnohočetné lékové rezistence v buňkách akutní myeloidní leukémie : efekt nových inhibitorů proteinových kináz
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Interakce inhibitorů proteinových kináz s lékovými transportéry a biotransformačními enzymy; význam pro překonání rezistence v protinádorové terapii
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Szotáková Barbora prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Tkáňový a solubilní endoglin a jejich význam v endoteliální dysfunkci a aterogenezi in vivo a in vitro
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Účelné syntetické variace vedoucí k rozmanitým biologických aktivitám
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

On-line spojení automatizovaných extrakčních procesů s kapalinovou chromatografií pro kompletní analýzu vzorku
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studie vztahů struktura-aktivita-toxicita ve skupině nízkomolekulárních sloučenin s antimykobacterialní aktivitou
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Klimešová Věra doc. RNDr., CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie

Nová potenciální kardioprotektiva: studium vztahů mezi chemickou strukturou a protektivním účinkem u různých typů poškození myokardu
Období: 01.02.2013 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Šimůnek Tomáš prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Modely lipidových membrán - nový nástroj pro studium patofyziologie kožních onemocnění na molekulární úrovni
Období: 01.02.2013 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Opálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Vývoj nových fotosensitizérů pro fotodynamickou terapii a výzkum jejich mechanismu působení na buněčné úrovni
Období: 01.02.2013 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Studium mechanizmů regulace biotransformačního enzymu CYP3A4 prostřednictvím posttranslačních modifikací nukleárních receptorů-význam pro terapii
Období: 01.01.2012 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

"Transplacentární farmakokinetika antiretrovirálních léčiv; interakce s efluxními transportéry léčiv"
Období: 01.01.2012 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Syntéza a studium strukturních závislostí ceramidů v kůži a látek s nimi interagujících
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Vávrová Kateřina prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Senzory ze skupiny azaftalocyaninů emitující v červené oblasti spektra založené na fotoindukovaném přenosu náboje
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Chirální chinazolinové alkaloidy: potenciální prototypy nových antiastmatik a organokatalyzátorů
Období: 01.01.2010 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Radioaktivně značené neuropeptidy cílené pro diagnostiku a terapii nádorů
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Lázníček Milan prof. PharmDr. Ing., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vývoj lékové rezistence u helmintů - možné mechanismy a obrana
Období: 01.01.2010 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Konstrukce buněčných modelů odvozených od hepatocytů pro preklinické testování léčiv
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Dvořák Zdeněk doc. RNDr., Ph.D. -

Využití elektrochemických dějů na mezifází v klinické praxi, toxikologii a kontrole životního prostředí
Období: 01.01.1993 - 31.12.1995   Hlavní řešitel: Semecký Vladimír doc. RNDr., CSc. - Katedra biologických a lékařských věd

Pokročilé biomediciální polymery
Období: 01.01.1993 - 31.12.1995   Hlavní řešitel: Semecký Vladimír doc. RNDr., CSc. - Katedra biologických a lékařských věd

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS