Výsledky hodnocení vědecké činnosti na UK: Farmaceutická fakulta ve skupině vědecky nejkvalitnějších fakult

03.05.2021

Univerzita Karlova

Mezinárodní Rada pro hodnocení tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy (UK) dokončila v minulých týdnech téměř dvouleté komplexní hodnocení tvůrčí činnosti na fakultách a dalších součástech UK. Kromě samotných výsledků výzkumu z let 2014-2018 byla na jednotlivých fakultách hodnocena úroveň a úspěšnost doktorského studia, strategie a koncepce výzkumné práce či schopnost získávat a úspěšně řešit významné národní i mezinárodní výzkumné projekty. Získané ukazatele kvality vědecké činnosti pak byly porovnávány s odpovídajícími ukazateli špičkových evropských univerzit jako např. s Univerzitou v Heidelbergu či v Lovani.

Výsledky hodnocení zařadily Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové (FaF UK) spolu s Filozofickou fakultou, 1. Lékařskou fakultou, Matematicko-fyzikální fakultou a Přírodovědeckou fakultou mezi vědecky nejkvalitnější fakulty UK, když byly všechny shodně hodnoceny nejvyšším dosaženým stupněm B+ (na škále A-D).

V závěrečné hodnotící zprávě Rada hodnocení vyzdvihla vysoce kvalitní výsledky v obou hlavních oblastech výzkumu na FaF UK, tedy v oblasti Farmacie a farmakologie a v oblasti Chemie, zmínila úspěšné řešení významných evropských projektů či kvalitní spolupráci se zahraničními univerzitami a institucemi. Zmínila také vysoce kvalitní doktorské studium, které dosahuje nejvyšší studijní úspěšnosti na UK, a s ním spojenou podporu mladých začínajících akademických a vědeckých pracovníků.

Vynikající výsledek hodnocení je zásluhou všech pracovníků a studentů FaF UK, kteří se v posledních letech na vědecké činnosti fakulty podíleli. Nyní bude právě na nich, aby dále rozvíjeli vědeckou činnost na FaF UK a posouvali její úroveň ještě blíže špičkovým evropským univerzitám a výzkumným institucím.

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS