Úspěchy na 25. kongresu o ateroskleróze

05.12.2021

Ve dnech 2. – 4. prosince 2021 se konal v Praze již 25. kongres o ateroskleróze pořádaný Českou společností pro aterosklerózu. V důsledku epidemiologické situace byl proběhl kongres pouze online formou.

Mgr. Ivone Cristina Igreja Sa

V rámci kongresu byly také hodnoceny nejlepší publikace v oblasti aterosklerózy za rok 2019/2020. Zde získala třetí místo Mgr. Ivone Cristina Igreja Sa, s publikací Igreja Sa, I. C., Tripska, K., Hroch, M., Hyspler, R., Ticha, A., Lastuvkova, H., Schreiberova, J., Dolezelova, E., Eissazadeh, S., Vitverova, B., Najmanova, I., Vasinova, M., Pericacho, M., Micuda, S.,and Nachtigal, P. Soluble Endoglin as a Potential Biomarker of Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) Development, Participating in Aggravation of NASH-Related Changes in Mouse Liver. Int J Mol Sci 2020;21(23). [IF = 4.556​], (Q1), [AIS = 0.947], (Q2). Mgr. Ivone Cristina Igreja Sa je PGS studentka ze skupiny Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému, kde pracuje pod vedením prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D. a zároveň intenzivně spolupracuje s prof. MUDr. Stanislavem Mičudou, Ph.D. z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Mgr. Katarína Tripská

Dále v rámci kongresu proběhla posterová sekce, kde získala první místo Mgr. Katarína Tripská s posterem nazvaným ENDOGLIN BLOCKAGE IS ESSENTIAL IN HYPERCHOLESTEROLEMIA AND HYPERGLYCEMIA INDUCED ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN HAECS. Mgr. Katarína Tripská je rovněž PGS studentka ze skupiny Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému.

Autor textu a fotografie: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS