Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. oceněn zlatou pamětní medailí za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

17.12.2021

Vědecká rada UK ve čtvrtek 16. prosince 2021 na svém posledním zasedání letošního roku ocenila jedenáct významných osobností Univerzity Karlovy, kteří významně přispívají k jejímu rozvoji a jejichž život je s Univerzitou Karlovou významně spojen. Pamětní medaile předal rektor Tomáš Zima.

Mezi oceněnými byl i děkan farmaceutické fakulty prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., který byl oceněn zlatou pamětní medailí za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

321

Profesor Šimůnek vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a již druhé funkční období je jejím děkanem. Ve funkci děkana se prosadil o realizaci řady významných změn, jako například úpravy v akreditaci několika studijních programů či větší zapojení fakulty do mezinárodního prostředí. Rovněž byl strůjcem fakultního Kariérního řádu, který se později stal vzorem pro kariérní řád celé univerzity. Spolu s děkanem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové koordinuje vznik univerzitního kampusu Mephared 2. Kromě organizačních aktivit se stále podílí na výuce i výzkumné činnosti.

Blahopřejeme!

Text: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Foto: Vladimír Šigut

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS