Úspěch ve studentské soutěži O Cenu Karla Štulíka 2019

15.02.2019

Letošní ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O Cenu Karla Štulíka 2019 proběhl ve dnech 6. a 7. 2. 2019 v Brně pod záštitou Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity.

Během dvou dnů představilo výsledky svých experimentálních prací 19 studentů z různých univerzit. Jednotlivé patnáctiminutové prezentace byly zakončeny krátkou diskuzí, kde studenti museli prokázat schopnost reagovat na odborné dotazy komise. Prezentovaná témata byla velmi pestrá a zahrnovala práce z oblasti forenzní analýzy, farmaceutické analýzy, elektrochemie, bioanalýzy, ale také například nanotechnologií. Kvalitu prací a jejich využití v praxi hodnotila devítičlenná komise složená ze zástupců prestižních českých univerzit.

Naši fakultu reprezentovali dva studenti z Katedry analytické chemie. Marek Beran představil práci „Automatizovaný systém pro monitorování uvolňování klotrimazolu z topických léčivých přípravků“ vypracovanou pod vedením doc. PharmDr. Hany Sklenářové Ph.D.

Tereza Lacmanová reprezentovala naši fakultu s prací „Využití superkritické fluidní chromatografie v analýze přírodních látek“ vypracovanou pod vedením doc. PharmDr. Lucie Novákové, Ph.D. Tato práce byla oceněna zvláštní cenou poroty.

ocenenicertifikatspolecna

Dvoudenní program byl pro studenty obohacující nejen z pohledu odborného, kdy měli možnost poznat rozmanité využití analytické chemie, ale mohli také navázat nová přátelství a poznat kolegy z jiných univerzit. Možnost zúčastnit se soutěže je skvělou příležitostí a  zkušeností pro studenty, kteří se nadále chtějí věnovat výzkumu v oblasti analytické chemie.

Podrobné informace o soutěži a jejich výsledcích naleznete na webových stránkách soutěže.

 

Fotografie: Organizátoři soutěže O Cenu Karla Štulíka
Text: Tereza Lacmanová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS