Prestižní Cena Arnošta z Pardubic udělena kolektivu pracovníků z Farmaceutické a Lékařské fakulty v Hradci Králové

19.11.2019

Během slavnostního večera pořádaného u příležitosti výročí 17. listopadu v Karolinu byl oceněn kolektiv autorů naší fakulty ze skupiny Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie a spolu se spolupracovníky z Lékařské fakulty v Hradci Králové převzal z rukou pana rektora jedno z nejvyšších pedagogických ocenění na naší univerzitě - Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.

f1f2f3f4f6f5

Kolektiv ve složení doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D., PharmDr. Jana Pourová, Ph.D., PharmDr. Marie Vopršalová, CSc., Mgr. Lenka Applová, Ph.D., doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D. (LFHK) a doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D. (LFHK) se zapojil do mezinárodního projektu TOX-OER (www.toxoer.com), který je zaměřený na výuku toxikologie za použití volně dostupných e-learningových materiálů, a který byl připraven ve spolupráci sedmi evropských univerzit a vzdělávacích institucí v 8 evropských jazycích. Klíčová úloha kolektivu hradeckých fakult UK byla v přípravě nových studijních materiálů ve vztahu k toxikologii kardiovaskulárního a respiračního systému a těžkých kovů, organizaci týdenního intenzivního kurzu pro studenty, propagaci projektu a překladech výukových materiálů ostatních spolupracovníků do češtiny. Skupině se navíc podařilo uplatnit poznatky získané během řešení tohoto pedagogicky zaměřeného projektu i ve vědecké činnosti, kdy publikovala přehledový článek Mladěnka et al. 2008 Comprehensive review of cardiovascular toxicity of drugs and related agents v prestižním časopise Medicinal Research Review s IF 8.8.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další pedagogické i vědecké práci.

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií
Fotografie: Archiv Univerzity Karlovy, René Volfík

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS