Účast našich studentů v soutěži GSK contest

04.04.2017

Farmaceutická společnost GlaxoSmithKline ve spolupráci se společností Proudly vyhlásila soutěž GSK contest pro studenty 3.-5. ročníku vysokých škol s primárně farmaceutickým, medicínským a přírodovědným zaměřením. Tématy soutěže bylo Očkování - Jak nejlépe komunikovat s veřejností na téma očkování? a Prevence HIV - Jak oslovit veřejnost a zvýšit povědomí o HIV? Zadání pro tříčlenné týmy bylo vytvořit kampaň pro veřejnost v jedné nebo druhé oblasti.

Do soutěže se přihlásil tým studentů 4. ročníku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy ve složení Petr Domecký, Jan Hárovník a David Suchánek. Společně vytvořili projekt Očkování otevřeně, s nímž se jim podařilo, spolu s dalšími dvěma týmy, postoupit až do finále celé soutěže. To se uskutečnilo formou prezentace projektu ve středu 28. března 2017 v sídle společnosti GSK. Projekt Očkování otevřeně byl porotci vybrán jako nejlepší práce v kategorii Očkování.

fotologo

Vítězové soutěžní přehlídky – studenti naší fakulty - získali jak hodnotné ceny, tak především spoustu nových zkušeností. Dokázali si, že jsou schopni nejen vytvořit kvalitní marketingový projekt, ale především ho náležitým způsobem obhájit.

Studentům se dostalo i velkého uznání nejen od svých spolužáků, ale také od vedení fakulty, které jim za vzornou reprezentaci fakulty a za šíření dobrého jména Univerzity Karlovy vyslovuje poděkování.

Autor textu: Oddělení VV&TT
Autor fotografií: Dominik Wünsch, autor loga: Petr Domecký

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS