Úspěchy doktorandů Farmaceutické fakulty UK na mezinárodních konferencích pokračují!

02.11.2016

Mgr. Veronika PilařováV říjnu 2016 se doktorandce Katedry analytické chemie Mgr. Veronice Pilařové (studentka 4. ročníku doktorského programu Farmacie, školitelka doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.) povedlo získat letos  již druhé ocenění odborné poroty za nejlepší posterovou prezentaci výsledků, tentokrát na mezinárodní konferenci  SFC 2016 – 10th International Conference on Packed Column SFC - konané ve dnech 5. – 7. 10. 2016 ve Vídni, Rakousko.

Z celkového počtu 47 posterů zabývajících se problematikou superkritické fluidní chromatografie (moderní chromatografická metoda rozvíjející se zejména v posledních pěti letech, skupina doc. Novákové patří mezi nejúspěšnější evropské výzkumné skupiny v této oblasti) byla oceněna pouze 2 plakátová sdělení.

Prezentovaná práce „Development and optimization of UHPSFC-MS method for high-throughput determination of tocopherols and tocotrienols in human serum“, autorů V. Pilařové, T. Gottvalda, P. Svobody, O. Nováka a L. Novákové, která vznikla ve spolupráci s Laboratoří růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v Brně, se zabývá vývojem a optimalizací metody pro rychlou analýzu 8 isomerních forem vitamínu E pomocí ultra-vysoko účinné superkritické fluidní chromatografie s hmotnostní detekcí (UHPSFC-MS).

Development and optimization of UHPSFC-MS method for high-throughput determination of tocopherols and tocotrienols in human serum

Obrázek 1: Analýza 8 isomerních forem vitaminu E (tokoferolů a tokotrienolů) pomocí UHPSFC-MS metody za použití extrakce z kapaliny do kapaliny. Metoda „high resolution“ umožňuje citlivé stanovení s limitem detekce v řádech ng/ml a je vhodná pro analýzu i velmi komplexní matrice. Metoda „high speed“ umožňuje rychlé stanovení vitaminu E během 2,5 minut stále s dostatečnou citlivostí, čímž je vhodná pro rychlý klinický screening vzorků.

Autor textu: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS