Předání medaile E. Skarnitzla a čestných členství České farmaceutické společnosti osobnostem farmacie

14.07.2016

Při příležitosti jednání výboru České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s., (ČFS) byla dne 15. června 2016 předána medaile Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání prof. RNDr. Luďku Jahodářovi, CSc., z Katedry farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Prof. Jahodář byl mimo jiné předsedou České farmaceutické společnosti v letech 2003 až 2014.

Současně byly oceněny další dvě významné osobnosti farmacie, prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc., a doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc., kterým byla za dlouholetou práci pro ČFS a rozvoj české a slovenské farmacie udělena čestná členství ČFS.

P6153973Skarnitzlova-medaile


Text: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Fotografie: Mgr. Jiří Kotlář

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS