Pamětní stříbrná medaile FChT Univerzity Pardubice udělena doc. RNDr. Daliboru Šatínskému, Ph.D.

09.12.2016

Při slavnostním rozšířeném zasedání vědecké rady dne 7. 12. 2016 oslavila Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice 25 let od svého založení. Jedná se o špičkové pracoviště v oblasti chemického výzkumu s širokou nabídkou perspektivních studijních oborů.

Výročí 25 let si letos na Fakultě chemicko-technologické připomínáme proto, že od roku 1991 se začíná psát novodobá historie naší fakulty jakožto pevné a nedílné součásti Univerzity Pardubice. Fakulta si vybudovala silné renomé jak v oblasti vědy, tak v oblasti pedagogické a v oblasti výchovy technické inteligence. Naši absolventi se objevují mezi významnými odborníky v průmyslu, ve výzkumných ústavech, ovlivňují rozvoj chemického průmyslu a řada z nich řídí velké podniky,“ vysvětluje význam výročí 25 let děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Doc. ŠatínskýNa tomto  zasedání vědecké rady, kterému byla přítomna i řada významných hostů, děkan Fakulty chemicko-technologické udělil nejvýznamnějším absolventům pamětní stříbrné medaile. Je potěšitelné, že tuto medaili, jako jeden z oceněných, obdržel i doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D., člen katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK. Doc. Šatínský po absolvování FChT nastoupil v roce 1999 do doktorského studia na Farmaceutickou fakultu UK (školitel prof. Karlíček), a poté na učitelské místo na katedře analytické chemie. S touto katedrou spojuje i svoji současnou bohatou vědecko-výzkumnou činnost (3. místo v pořadí vědeckých výsledků na Farmaceutické fakultě UK za léta 2011-2015). Ve spojení s nedávno získaným grantem GAČR na téma “Nanovlákenné polymery jako perspektivní sorbenty pro on-line extrakci v chromatografických systémech“ se jedná o zasloužené ocenění dosavadní vysoce aktivní vědecko-výzkumné činnosti doc. Šatínského.

diplom

Autor textu: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS