Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. v žebříčku 40 nejvlivnějších analytických chemiků do 40 let

11.01.2015

doc. Lucie Nováková V jednom z posledních čísle časopisu The Analytical Scientist byl zveřejněn žebříček 40 nejvlivnějších analytických chemiků do 40 let („Top 40 Under 40“) za rok 2014. Velmi pozitivní zprávou pro Farmaceutickou fakultu je, že mezi nimi je zařazena i doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. z Katedry analytické chemie Farmaceutické Fakulty UK v Hradci Králové!

Není to náhoda, doc. Nováková již mnoho let pravidelně publikuje v nejlepších světových analyticky orientovaných časopisech, přednáší na vrcholných světových setkáních v oblasti separačních metod (např. na kongresu HPLC 2013 v Amsterdamu), a její současný počet RIV bodů (za léta 2009-2013) dosáhl úctyhodného čísla přes 1700!

Nedávno byla též požádána odborným časopisem s celosvětovým působením LCGC, The Column, aby vyjádřila své názory na současné světové trendy v oblasti Bioanalytických metod a přípravě biologických vzorků k analýze. Zde naleznete text článku: The Development of Bioanalytical Methods for Pharmaceutical and Clinical Research.

Gratulujeme!

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS