Prestižní ocenění pro PharmDr. Martinu Čečkovou, Ph.D. - stipendium L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

23.05.2013

PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., akademická pracovnice katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, se stala jednou ze tří letošních držitelek stipendia v rámci prestižního programu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.

Tento program podporuje ve více než stovce zemí na celém světě ženy-vědkyně na začátcích jejich kariéry s cílem nalézt nové talenty a podpořit je v budování akademické kariéry. V rámci České republiky se letos přihlásilo celkem 34 kandidátek. Do užšího výběru se poté dostalo 9 finalistek, které dostaly možnost osobně prezentovat své projekty před porotou. Nejlepší projekty vybrala odborná komise složená z představitelů Akademie věd ČR, které letos předsedala prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

Vítězné projekty sedmého ročníku programu L´Oréal Pro ženy ve vědě 2013 byly vyhlášeny ve čtvrtek 23. května 2013. Vyhlášení vítězek proběhlo v rámci slavnostního galavečera v Národní technické knihovně.

LOreal-vyhlaseni55LOreal-vyhlaseni4

Dr. Martina Čečková se na Farmaceutické fakultě v rámci Skupiny experimentální farmakologie a lékových interakcí zabývá transportními proteiny, které jsou přítomné v placentě a aktivně chrání vyvíjející se plod před potenciálně škodlivými látkami. Kompletní pochopení těchto mechanizmů a odhalení spektra léčiv, jejichž transport z matky do plodu je placentárními transportéry ovlivněn, pomáhá optimalizovat farmakoterapii žen v těhotenství. Druhou linii výzkumu Dr. Čečkové tvoří studium mechanizmů lékové rezistence u nádorových buněk a možnost její modulace nově vyvíjenými protinádorovými léčivy, zejména ze skupiny inhibitorů cyklin-dependentních kináz. Takový přístup může vést ke zvýšení účinnosti protinádorové terapie.

Dr. Čečková názorně ukazuje velmi náročné, ale možné skloubení vědy, vysokoškolské výuky a rodiny. I přes dvě rodičovské dovolené patří Dr. Čečková mezi nejkvalitnější vědecké pracovníky fakulty a za relativně krátkou vědeckou kariéru již dosáhla řady excelentních výsledků, o čemž svědčí mimo jiné více než 400 citací ve světové odborné literatuře.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS