PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D převzal Medaili města Hradec Králové

28.10.2012

Uznání pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové

Státní svátek 28. října 2012 byl v Hradci připomenut tradičním způsobem – kladením věnců k pomníku T. G. Masaryka na Masarykově náměstí. Letos byla tato slavnost však přeci jen trochu jiná, neboť Statutární město Hradec Králové se rozhodlo, mezi jinými, vyznamenat i vysokoškolské studenty a zaměstnance za vynikající vědecké výsledky.

Za Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové Medaili města Hradec Králové převzal PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D., za jeho velmi úspěšnou výzkumnou práci.

Mladenka-PremyslIMG_0382aIMG_0381a

Shromáždění vedle primátora města MUDr. Zdeňka Finka, hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra Franze a místopředsedy Evropského parlamentu ing. Oldřicha Vlasáka oslovil jménem vysokých škol působících v Hradci Králové také děkan Farmaceutické fakulty UK prof. Alexandr Hrabálek. Ve svém projevu vyzdvihl především zájem města Hradec Králové o dění na jeho vysokých školách:

Projev děkana Farmaceutické fakulty UK prof. Alexandra Hrabálka

Vážený pane hejtmane, vážený pane primátore, dámy a pánové,

je pro mne zcela mimořádnou ctí, že jsem byl vyzván vedením našeho města, abych při dnešní slavnostní příležitosti promluvil jako zástupce hradeckých vysokých škol.

Svátek 28. října má pro nás, občany České republiky zcela mimořádný význam. A zcela mimořádný význam má i pro české vysoké školy. Od této doby začaly být budovány totiž školy skutečně české a slovenské, připravující inteligenci pro nový, tehdy československý stát.

Uvědomujeme si velmi dobře, co toto datum pro nás znamená. O to více si ceníme toho, že právě k tak významnému datu oceňuje město své významné občany za činy, které si ocenění zaslouží. A jsem velmi rád, že mezi těmito lidmi stojí i zástupci hradeckých vysokých škol.

Historie hradeckých vysokých škol není tak dlouhá, jako trvání našeho samostatného státu, nicméně se domnívám, že jejich existence přinášela, přináší, a doufám, že i nadále bude přinášet, městu mnoho dobrého. Naši studenti totiž nejsou vedeni pouze k tomu, aby šířili dobré jméno svých alma mater, ale působíme na ně i v tom smyslu, aby vždy vystupovali jako studenti z Hradce Králové, aby byli na město svých studií hrdí a aby mu svými výsledky dělali čest.

Těm, kteří zde dnes budou odměněni, se to podařilo a patří jim za to náš dík. Na našich fakultách však studují a pracují i další lidé, kteří také dosahují vynikajících výsledků a publikují výdobytky své vědecké práce v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech. Je zcela zřejmé, že ne všichni dosáhnou na významné veřejné ocenění, ale i jim patří poděkování za jejich práci, neboť také díky nim je jméno našeho města známo všude tam, kde se provádí kvalitní farmaceutický či lékařský výzkum.

Na druhou stranu, město rozhodujícím způsobem pomáhá při našem rozvoji, při investiční výstavbě. Zde mohu vzpomenout poslední akci – zahájení stavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ale co je zvláště cenné, všímá si i úspěchů našich studentů, kteří jsou každoročně odměňováni za své výsledky. Nakonec, i dnešní den je toho důkazem.

Vím od svých kolegů, které mám po celé České republice, že tak úzká spolupráce Města a vysokých škol není běžná. Ve vedení fakult jsme si těchto nadstandardních vztahů velmi dobře vědomi, ceníme si jich a jsem rád, že za tuto pomoc a podporu mohu nyní veřejně Městu Hradec Králové poděkovat.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS