Granty a projekty

Využití moderních chromatografických přístupů v profilování fenolických látek a analýze mykotoxinů v archivních tokajských vínech

Projekt se zaměřuje na komplexní charakteristiku Tokajských vín, ať už z pohledu jejich benefitů pro lidský organismus v podobě antioxidační aktivity fenolických sloučenin, tak analýzy rizik spojených s přítomností mykotoxinů. Ve více než 60 archivních vzorcích bude hodnocen profil fenolických látek ve spojitosti s délkou zrání a proměnlivost v zastoupení jednotlivých fenolických látek ve vztahu k jejich původu. Projekt cílí na vývoj chromatografických metod pro stanovení široké škály fenolických látek, které se výrazně liší ve svých fyzikálně-chemických vlastnostech. Součástí optimalizace budou testy různých separačních podmínek a způsobů detekce. Bude použit UHPLC systém s RP fázemi, testovány budou kolony s core-shell částicemi, alternativní fáze s navázanými pentafluorofenylovými a bifenylovými funkčními skupinami či fáze s vloženou amidovou skupinou a jiné další. Z detekčních metod bude vybrána k optimalizaci DAD detekce či CoulArray a zejména pak MS pro identifikaci sloučenin. Antioxidační aktivita fenolických sloučenin bude hodnocena za pomoci průtokových metod. Stanovení mykotoxinů (ochratoxin A i B, aflatoxiny) bude zaměřeno zejména na způsoby on-line SPE-UHPLC úpravy vzorku. Budou testovány moderní sorbenty jako jsou molekulárně vtištěné polymery či nanovlákenné sorbenty. Výstupem celého projektu budou metody online spojení SPE-UHPLC s DAD/MS detekcí aplikovatelné pro komplexní charakteristiku Tokajských vín, která nebyla dosud v literatuře takto popsána.

Číslo: GAUK321421

Období: 01.01.2021 - 31.12.2023

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Moravcová Pavlína RNDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 483 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Moravcová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Aneta Kholová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS