Granty a projekty

Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Probíhající projekty

Polymerní nanoformulace pro cílenou distribuci léčiva, nástroj k potlačení zánětu
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Boltnarová Barbora Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Totální syntéza nostotrebinu 6
Období: 01.01.2019 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Voříšková Eliška - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Metabolismus nových potenciálních anthelmintik u Haemonchus contortus a u jeho hostitele
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Zajíčková Markéta Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Štúdium supramolekulárnych interakcií ftalocyanínov s kukurbiturilom
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Kočiščáková Lucia Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium nových inhibitorů topoisomerasy II pro prevenci antracyklinové kardiotoxicity
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Kubeš Jan Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

On-line extrakční techniky v kapalinové chromatografii s využitím moderních extrakčních sorbentů
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Kholová Aneta Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ovlivnění kardiovaskulárního systému bisfenoly – in vitro a in vivo studie
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Tvrdý Václav Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj on-line SPE v spojení s UHPLC-DAD separáciou a off-line SFE v kombinácii s UHPLC-DAD-CAD/ SFC-UV-MS separáciou pre rýchle stanovenie fenolických látok v ovocných vzorkách
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Hollá Marcela Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Rozsáhlá analýza vlivu dlouhodobého kouření cigaret na lidskou kůži a možnosti její ochrany
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Šulcová Kristýna Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Polysubstituované pyranóny: prekurzory heterodendralénov a ortokondenzovaných heterocyklov
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Antal Rastislav Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium poškození DNA jako mechanismu antineoplastické aktivity a kardiotoxicity antracyklinových antibiotik
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Skalická Veronika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Antidepresiva v těhotenství; materno-fetální transport a vliv na placentární transport a metabolismus serotoninu
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Horáčková Hana Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj liquisolid systému k cílené lokální terapii zánětlivých onemocnění tlustého střeva
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Ogadah Chiazor Ugo Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza a studium vlivu ? hydroxylovaných ceramidů, volných i vázaných v korneocytální lipidové obálce, na bariérovou funkci kůže
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Sommerová Veronika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Komplexní analýza biologických vlastností originálních fotodynamicky aktivních hydrofilních a amfifilních anionických ftalocyaninových derivátů
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Halašková Marie Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Solubilní endoglin jako rizikovy faktor estrogeny-indukované cholestázy?
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Igreja e Sá Ivone Cristina - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nový buněčný model makrofágů s hepatocyty pro studium zánětlivých onemocnění jater
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Horvátová Alžbeta Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj a optimalizace klasických i moderních extrakčních metod pro analýzu antivirotik pomocí UHPLC-MS/MS
Období: 01.01.2018 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Pavlík Jakub Mgr., DiS. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium fraktálních aspektů tokového a konsolidačního chování farmaceutických pomocných látek jako potenciálních nosičů pro interaktivní směsi s léčivy
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Trpělková Žofie Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium cytotoxické aktivity alkaloidů Zephyranthes citrina (Amaryllidaceae) a jejich polosyntetických derivátů
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Kohelová Eliška Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Analýza a riešenie deplécie nutrientov v období gravidity ako prevencia častých patofyziologických symptómov
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Najpaverová Simona Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Inhibitory tyrosinkinas jako nástroje k překonání lékové rezistence způsobené karbonyl-redukujícími enzymy
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Bukum Neslihan - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium spojení superkritické fluidní chromatografie a hmotnostní spektrometrie
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Plachká Kateřina Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nanovlákenné polymery jako materiály s "omezeným přístupem" pro on-line extrakce biologických vzorků
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Raabová Hedvika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Interakce nových protinádorových léčiv s ABC lékovými efluxními transportéry a cytochromy P450; jejich role v mnohočetné lékové rezistenci
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Vagiannis Dimitrios Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza modifikátorů zvyšujících teplotu tání oligonukleotidových sond
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Kostelanský Filip Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

PKPD modelování distribuce rifampicinu s prostorovým rozlišením a možné klinické důsledky.
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Matthios Andreas Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Fytochemická analýza a biologická aktivita řasy Haematococcus pluvialis
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Fábryová Tereza Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Geneticky manipulované modely pro studium funkce a terapeutického využití ligandů CAR (NR1I3) receptoru
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Dušek Jan Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Azaftalocyaniny jako univerzální zhášeče fluorescence v oligodeoxynukleotidových sondách
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Demuth Jiří Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Využití UHPLC-MS/MS pro studium osudu nových kardioprotektiv v srdečních buňkách a organismu
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Bavlovič Piskáčková Hana Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí antiretrovirálních léčiv s transportéry zajišťujícími příjem látek přes placentární mikrovilózní membránu
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Karahoda Rona Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj metod po chirální separace pomocí superkritické fluidní chromatografie
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Jakubec Pavel Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Metabolity flavonoidů, jejich interakce s přechodnými kovy a farmakokinetika
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Migkos Thomas Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Modulátory bariérové funkce kůže
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Nováčková Anna Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Charakterizace lidských membránově vázaných proteinů z klastru 2 SDR nadrodiny
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Šperková Kristýna PharmDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sledovanie vplyvu oxysterolov, solubilného endoglínu a atorvastatínu na expresiu endoglínu a hladiny solubilného endoglínu u endotelových buniek
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Vicen Matej Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Využití smíšených parciálních/obyčejních diferenciálních rovnic k modelování průběhu koncentrace léků pro efektivní farmakoterapii.
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Škoda Josef Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antituberkulotika
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Bouz Ghada - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí antivirálních léčiv s efluxními ABC transportéry v tenkém střevě pomocí in vitro a ex vivo metod
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Martinec Ondřej Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí lidského enzymu DHRS7
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Fassmannová Dominika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium metabolických procesů u vybraných sekundárních metabolitů s potenciálním antihypertenzivním účinkem s využitím moderních analytických metod
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Mitašík Lucia Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Archiv projektů

In-vitro testování uvolňování léčiv z parenterálních přípravků s řízeným uvolňováním
Období: 01.01.2017 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Kožák Jan Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza molekulárně vtištěných polymerů pro selektivní SPE extrakci lovastatinu ze vzorků potravin a odstranění matricových efektů zatěžujících LC-MS analýzu
Období: 01.01.2016 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Plachká Kateřina Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Tvorba nového typu biokompatibilních hemodialyzačních membrán k separaci biomolekul
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Kohlová Michaela Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

On-line extrakce na molekulárně vtištěných polymerech v chromatografických systémech pro stanovení stopových množství mykotoxinů
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Lhotská Ivona PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Dendraleny s elektrondeficitní substitucí: příprava a vlastnosti
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Brůža Zbyněk Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza anionických derivátů ftalocyaninů jako potenciálních fotodynamicky aktivních látek
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Kollár Jan Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj analytických metod pro účinnou separaci izomerních biologicky aktivních látek
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Fibigr Jakub PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntetické studie a biologické hodnocení nostotrebinu 6 a jeho analog
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Matouš Petr Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Solubilní endoglin jako potenciální rizikový faktor rozvoje cévních onemocnění.
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Vitverová Barbora Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Interakce střevních OATP transportérů s flavonoidy a jejich možný význam pro transport léčiv
Období: 01.01.2016 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Zemčíková Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium onemocnění kožní bariéry pomocí modelových systémů
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Sochorová Michaela Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakce novějších antiretrovirálních léčiv s placentárními lékovými transportéry
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Ťupová Lenka Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vliv vysokoproteinové parenterální výživy s různou dávkou sacharidů a lipidů na vybrané biochemické a antropometrické parametry u kriticky nemocných pacientů hospitalizovaných na chirurgické JIP
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Patková Anna PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Analýza exprese, lokalizace a funkce nukleosidových transportérů v buněčné linii odvozené od lidského placentárního choriokarcinomu BeWo; studium epigenetické regulace placentárních nukleosidových transportérů in vivo a ex vivo
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Jirásková Lucie Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ramucirumab značený radionuklidy pro cílenou radioterapii a molekulární zobrazování a jeho biologické hodnocení in vitro
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Janoušek Jiří Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí antiretrovirotik ze skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy s placentárními nukleosidovými transportéry
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Karbanová Sára Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza potenciálních antituberkulotik a jejich hodnocení in vitro a in vivo
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Valášková Lenka Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Komplexní analytická a bioanalytická studie sobuzoxanu - nového protinádorového léčiva
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Reimerová Petra Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza 2,4-disubstituovaných derivátů chinazolinu s aktivitou na CAR receptor
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Brožová Zuzana Rania Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Účinky flavonoidů a jejich metabolitů na hladký cévní sval ex vivo a in vivo
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Najmanová Iveta PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Stanovení exprese DHRS a příbuzných enzymů redukujících karbonylové sloučeniny v lidských tkáních
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Kozáková Klára Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Zavedení 3D modelu hepatocytů odvozených od indukovaných pluripotentních kmenových buněk v hydrogelu nanofibrilární celulózy pro hodnocení ADMET
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Hyršová Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza fluorescenčně značených a deuterovaných ceramidů a permeačních modulátorů a studium jejich chování v kůži a modelových lipidových membránách
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Kopečná Monika Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí inhibitorů cyklin dependentních kináz s lékovými efluxními transportéry ABCB1, ABCG2 a ABCC1
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Šorf Aleš Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium fraktálních aspektů tokového chování partikulárních materiálů ve farmaceutické technologii.
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Hurychová Hana Ing., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

ON-LINE MONITOROVÁNÍ PERMEAČNÍCH STUDIÍ V SYSTÉMU SEKVENČNÍ INJEKČNÍ ANALÝZY
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Novosvětská Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Screening chelátorů mědi přírodního i syntetického původu
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Horňasová Veronika PharmDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Bioanalytická studie metabolismu a bioaktivace nových kardioprotektivních látek
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Bureš Jan PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium nových ftalocyaninových a azaftalocyaninových fotosenzitizérů pro fotodynamickou léčbu nádorových onemocnění na buněčné a molekulární úrovni.
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Macháček Miloslav RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Lochman Lukáš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza ceramidů a jejich analogů a studium jejich chování v kůži a lipidových membránách
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Kováčik Andrej PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Buněčná linie Caco-2 jako model pro studium II. fáze biotransformace a interakcí léčiv s přírodními látkami
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Lněničková Kateřina PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza modulátorů interakce ABAD-Aß jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci
Období: 01.01.2014 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Hroch Lukáš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Využití SFC-MS pro analýzu biologického materiálu s důrazem na matricové efekty
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Pilařová Veronika PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nové deriváty kombretastatinu
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Horký Pavel Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Počítačem podporované projektování léčiv, syntéza, in vitro antimykobakteriální hodnocení nových derivátů pyrazinu
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Semelková Lucia PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium antiproliferační a pro-oxidační aktivity seskviterpenů a jejich potenciální interakce s cytostatiky
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Ambrož Martin PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj nových cílených diagnostických imunoradiofarmak pro nukleární onkologii
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Čepa Adam PharmDr. Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Význam solubilního endoglinu v patogenezi endoteliální dysfunkce a aterogeneze
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Blažíčková Kateřina PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium akcelerantů transdermální permeace léčiv
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Kopečná Monika Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sledování vlivu cholesterolu a statinů na tkáňový a solubilní endoglin in vitro
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Vařejčková Michala PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Izolace lidských jaterních membránově vázaných karbonylredukujících enzymů pomocí originálního afinitního nosiče a jejich následná identifikace a charakterizace
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Andrýs Rudolf PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Interakce antiretrovirálních látek s ABC a SLC lékovými transportéry in vitro
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Řezníček Josef PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium vlivu strukturních faktorů na účinnost intramolekulárního přenosu náboje u azaftalocyaninů
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Cidlina Antonín PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj a validace metod kapalinové chromatografie pro stabilitní testování nových pediatrických magistraliter přípravků
Období: 01.01.2013 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Zahálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nová protinádorová léčiva odvozená od thiosemikarbazonu - LC-MS studie metabolismu a farmakokinetiky
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Šesták Vít PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Automatizace a miniaturizace úpravy vzorku před analýzou metodou sekvenční injekční analýzy
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Horstkotte Šrámková Ivana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Stereoselektivní "one-pot" syntéza 5-alkyliden-?,ß-nenasycených laktonů a laktamů pomocí Pd katalyzátorů a jejich další využití jako meziproduktů v organické syntéze
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Brůža Zbyněk Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nové typy chirálních organokatalyzátorů odvozených od alkaloidu vasicinonu
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Mikušek Jiří PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katecholaminové poškození kardiovaskulárního systému a jeho ovlivnění chelátory železa
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Říha Michal PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium nových potenciálních antituberkulotik odvozených od pyrazinkarboxylové kyseliny.
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Vaňásková Barbora PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Možnosti uplatnění materiálů na bázi oxidů kovů v úpravě a separaci komplikovaných vzorků
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Klivický Michal Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

LC/MS identifikace neznámých metabolitů nových anthelmintik
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Raisová Stuchlíková Lucie RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s lékovým efluxním transportérem ABCB1
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Číhalová Daniela PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Role lidských membránově vázaných karbonylreduktas v biotransformaci xenobiotik
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Lundová Tereza Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Transmukosální průnik makromolekul a nanočástic sublingvální membránou in vitro
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Berka Pavel Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium vztahů mezi strukturou ceramidů a jejich bariérovou funkcí v kůži - syntéza analogů ceramidů, příprava modelových lipidových membrán, sledování jejich permeability a biofyzikálních vlastností
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Švecová Barbora PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium transplacentární farmakokinetiky antiretrovirálních léčiv emtricitabinu, tenofoviru a tenofoviru disoproxil fumarátu; interakce s lékovými efluxními transportéry
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Ptáčková Zuzana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium mechanismů ledvinného membránového transportu antivirotik in vitro s využitím buněčných modelů
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Ramos Mandíková Jana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium role proteinů obsahujících tetratrikopeptidovou doménu v mechanismu virulence intracelulárního patogena Francisella tularensis
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Daňková Věra Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium transportu receptorově specifických peptidů v ledvinách in vitro
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Volková Marie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sledování vlivu cholesterolu a atorvastatinu na expresi a aktivaci endoglin/Smad dependentní kaskády u endoteliálních a makrofágových buněčných linií.
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Zemánková Lenka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studie HILIC separačního mechanismu a vlivu složení mobilní fáze na retenci a selektivitu
Období: 01.01.2011 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Tomšíková Helena Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj citlivé elektroforetické metody pro stanovení 8-hydroxy-2´-deoxyguanosinu v moči
Období: 01.01.2011 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Široká Jitka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza a studium antiproliferačních účinků nových aroylhydrazonových chelátorů železa
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Potůčková Eliška PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium významu endoglin/Smad signalizační kaskády v různých fázích aterogeneze a po podávání statinů
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Rathouská Jana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Analýza neopterinu a jeho derivátů v biologickém materiálu pomocí HILIC UHPLC-MS/MS a UHPLC-FD s důrazem na přípravu vzorku biologického materiálu.
Období: 01.01.2011 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Tomšíková Helena Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium vlivu S-nitrosoglutathionu na karbonylreduktasu 1 v buněčných liniích
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Hartmanová Tereza Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium kardioprotektivních účinků nových aroylhydrazonových prochelátorů železa aktivovaných oxidačním stresem
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Jansová Hana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium potenciálních antiaterogenních účinků Spiruliny platensis u experimentálních myších modelů aterosklerózy
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Stráský Zbyněk Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sledování vlivu statinů na metabolismus cholesterolu a lipoproteinů u myších modelů aterosklerózy
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Slanařová Martina Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza nových salicylanilidových proléčiv s potenciální antibakteriální a antifungální aktivitou
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Drobík Rychtarčíková Zuzana Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Bioanalytická studie osudu nových thiosemikarbazonových antineoplastik v organismu
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Šesták Vít PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lokalizace a funkce transportéru organických kationtů 3 (OCT 3) v potkaní placentě
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Ahmadimoghaddam Davoud Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Charakterizace nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy a její role v metabolismu xenobiotik
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Navrátilová Hana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Konjugáty ftalocyaninů a azaftalocyaninů pro fotodynamickou terapii připravené pomocí "click" chemie
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Cidlina Antonín PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Substrátová a funkční analýza virulenčního faktoru DsbA u gram-negativní patogenní bakterie Francisella tularensis
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Schmidt Monika Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza ftalocyaninových barviv a studie jejich využití při zhášení fluorescence
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Váchová Lenka PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza a vlastnosti selenových analogů sirných antituberkulotik
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Karabanovich Galina Ing., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Příprava cytostatických ?-alkyliden ? a ?-laktamů s využitím organokovových katalytických procesů
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Krenk Ondřej Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Analýza lékových problémů na JIP ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Machotka Ondřej Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vysoce účinná potenciání antituberkulotika o novém mechanismu účinku
Období: 01.01.2009 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Novotná Eva RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium nových potenciálních antituberkulotik odvozených od pyrazinu
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Zitko Jan doc. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Analytická studie významu hydrazonových metabolitů při intoxikace isoniazidem
Období: 01.01.2009 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Gladziszová Marcela Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Mechanismy membránového transportu radionuklidy značených derivátů somatostatinu a dimerkaptosukcinátu
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Nový Zbyněk PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj a validace elektroforetických metod pro separaci a stanovení farmaceuticky významných kvarterních amoniových bazí
Období: 01.01.2009 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Michalíková Klára PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí inhibitorů CDKs s ABCG2 (BCRP) lékovým transportérem
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Hofman Jakub RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza biskvarterních inhibitorů acetylcholinesterasy jako potenciálních léčiv Myasthenia gravis
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Švarcová Markéta Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vzájemné ovlivnění signálních kaskád arylhydrokarbonového a glukokortikoidního receptoru při regulaci placentárního cytochromu CYP1A1 s ohledem na perinatální toxikologii.
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Stejskalová Lucie Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj metodiky sekvenční injekční chromatografie pro stanovení vícesložkových léčivých přípravků
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Koblová Petra Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sekundární metabolity rostlin z podtříd Magnoliidae, Ranunculidae, Cornidae a Lamiidae ovlivňující aktivitu lidských cholinesteras in vitro jako příspěvek ke studiu Alzheimerovy choroby: bio-guided isolation strategy.
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Chlebek Jakub PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Kardiotoxicita antracyklinových cytostatik: Studium molekulárních mechanizmů kardioprotekce pomocí dexrazoxanu; syntéza a úvodní farmakologické hodnocení jeho nových analogů
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Jirkovská Anna PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Aplikace moderních technologií úpravy biologických vzorků před chromatografickou analýzou
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Plíšek Jiří RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Výzkum role volného nitrobuněčného železa v patofyziologii katecholaminové kardiotoxicity a možností farmakologické kardioprotekce
Období: 01.01.2008 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Hašková Pavlína RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Izolace a charakterizace nové lidské jaterní mikrosomální karbonylreduktasy účastnící se metabolismu xenobiotik
Období: 01.01.2008 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Skarka Adam PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium mechanizmů ovlivnění transkripční regulace P-glykoproteinového transportéru kyselinou valproovou s ohledem na klinické důsledky ve farmakoterapii a chemoterapii.
Období: 01.01.2008 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Bitman Michal Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Preformulace a formulace biodegradabilních přípravků
Období: 01.01.2008 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Seidlová Marie PharmDr. Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium exprese a funkce endoglinu v experimentální aterogenezi.
Období: 01.01.2008 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Zemánková Lenka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Knoevenagelova kondenzace katalyzovaná Lewisovými kyselinami : optimalizace podmínek a cytotoxicita produktů
Období: 01.01.2008 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Vostatková Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UPLC S HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKOU DETEKCÍ V ANALÝZE LÁTEK S ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITOU
Období: 01.01.2008 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Spáčil Zdeněk Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Obrana parazitů proti působení antiparazitik: biotransformace anthelmintik motolicí kopinatou (Dicrocoelium dendriticum)
Období: 01.01.2008 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Radioaktivní značení biologicky aktivních sloučenin, kontrola jejich kvality a analýza jejich metabolitů pro farmakokinetické studie
Období: 01.01.2008 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Biricová Veronika Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza antimikrobiálně aktivních anilidů, jejich sirných a cyklických analogů
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Kozic Ján Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

ROZŠÍŘENÁ STUDIE VLIVU CHELÁTORŮ ŽELEZA U MODELU AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Bobrovová Zuzana Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Význam efluxních transportérů v placentě pro ochranu a detoxikaci plodu
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Hahnová Lenka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj nových kardioprotektivních chelátorů železa – Syntéza, farmakologické a bioanalytické hodnocení
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Potůčková Eliška PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Aplikace nových technologií v kapalinové chromatografii (HPLC) pro využití v klinickém výzkumu a praxi
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Kujovská Krčmová Lenka doc. RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Modelování a syntéza proléčiv antituberkuloticky aktivních sloučenin
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Vavříková Eva Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Hodnocení cytotoxické,antiprotozoální a antioxidační aktivity sekundárních metabolitů vybraných rostlinných druhů
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Bílek Tomáš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza asymetrických derivátů tetrapyrazinoporfyrazinů a jejich použití jako „dark quenchers“
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Nováková Veronika doc. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

STUDIUM VLIVU FENOLICKÝCH LÁTEK NA MODEL ISCHEMICKO-REPERFÚZNÍHO POŠKOZENÍ MYOKARDU SE ZŘETELEM K JEJICH ŽELEZO-CHELATAČNÍ A ANTIAGREGAČNÍ AKTIVITĚ: IN VITRO A IN VIVO STUDIE
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Macáková Kateřina doc. Ing., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj kapilárních elektroforetických metod pro analýzu farmaceuticky významných látek
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Honegr Jan PharmDr. Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Chemiluminiscenční stanovení vybraných léčiv metodou sekvenční injekční analýzy
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Smutek Jiří Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Bariéry v managementu osteoporotických zlomenin na úrovni praktických lékařů
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Blažková Šárka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Použití primárních kultur placentárního cytotrofoblastu při studiu funkce vybraných nukleárních receptorů.
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Pospěchová Kateřina Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Deriváty aminokyselin jako analoga ceramidů modulující bariérovou funkci kůže
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Janůšová Barbora Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium regulačních mechanizmů eliminace léčiv během jaterního poškození
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Doleželová Eva PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza nových sirných derivátů pyridinu s antimykobakteriální aktivitou
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Herzigová Petra Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Deriváty transkarbamu 12 jako akceleranty transdermální permeace: studie mechanismu účinku.
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Novotný Michal Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS