Granty a projekty

Efluxní transportéry vlasovky slezové a jejich role v rozvoji lékové rezistence

Onemocnění parazitickými červy (helmintózy) patří k významným infekcím humánní a veterinární medicíny. V současnosti jeden z celosvětových problémů v terapii helmintóz je rozšiřující se rezistence původců na anthelmintika. V hospodářském průmyslu vznikla rezistence prakticky proti všem známým a používaným léčivým přípravkům. Z tohoto důvodu je porozumění mechanismu vzniku rezistence u parazitických hlístic kritickým krokem ve vývoji nových a efektivních léčiv. Některé efluxní ABC transportéry (P-glykoproteiny, Pgp) mohou hrát důležitou roli při vzniku této rezistence. Náš projekt je zaměřen na charakterizaci rodiny Pgp transportérů u parazitické hlístice vlasovky slezové (Haemonchus contortus). Cílem je identifikovat transportéry přímo zodpovědné za snížení účinnosti léčiv. Na základě nově osekvenovaného transkriptomu vlasovky plánujeme predikovat veškeré Pgp geny; stanovit jejich genovou expresní hladinu během vývojového cyklu; porovnat je mezi citlivým a rezistentními kmeny. Zjistit jejich schopnost up-regulace po ovlivnění různými anthelmintiky, jejich metabolity a dalšími látkami. A následně na základě genové exprese vybrat potenciální, za rezistenci odpovědné, Pgp. Ověřit toto pozorování cíleným tlumením vybraných Pgp metodou siRNA a tím identifikovat jednotlivé Pgp účastnící se přímo vzniku rezistence. Imunolokalizací a různými funkčními testy charakterizovat příslušné Pgp.

Číslo: GAUK1171620

Období: 01.01.2020 - 31.12.2022

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kellerová Pavlína Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 834 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Pavlína Kellerová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Bc. Kateřina Kohoutová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Diana Dimunová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Nikola Rychlá - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Barbora Machalová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Valentýna Funioková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Thuy Linh Nguyen, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Valentýna Funioková - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: PharmDr. Diana Dimunová, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS