Granty a projekty

Studium poškození DNA jako mechanismu antineoplastické aktivity a kardiotoxicity antracyklinových antibiotik

Kardiotoxicita antracyklinů (ANT) představuje zásadní limitaci jejich použití v protinádorové terapii. Tradičně býval její vznik připisován vzniku reaktivních kyslíkových radikálů, v současnosti se však stále více do centra vědeckého zájmu dostává topoisomerasa II (TOPII) a s ní spojené poškození DNA. Jediným dosud schváleným kardioprotektivem je dexrazoxan (DEX). Vedle chelatačního účinku jeho rozkladného produktu ADR-925 je tato látka účinná také jako zástupce tzv. „katalytických“ inhibitorů TOPII. V rámci předkládaného projektu si klademe za cíl studovat poškození DNA, které vzniká při expozici kardiomyocytů a nádorových buněk ANT na základě různých experimentálních přístupů. Poškození DNA TOPII jedy je uváděno jako jeden z hlavních mechanismů účinku ANT, ale mohlo by být také podkladem jejich kardiotoxicity. Dále bychom chtěli zjistit, jakou roli hraje TOPII v zprostředkování vzniku poškození DNA. K této problematice bychom přistoupíme nefarmakologicky pomocí RNA interference s použitím RNA interference mířené proti jednotlivým isoformám TOPII. Dále budeme sledovat míru poškození DNA jak u nádorových buněk, tak i kardiomyocytů v porovnání s buňkami, které TOPII exprimují v normálním množství. Tímto přístupem přispějeme k objasnění rolí jednotlivých isoforem TOPII v mechanismu poškození DNA vzniklého na podkladě působení ANT.

Číslo: GAUK1674119

Období: 01.01.2019 - 31.12.2021

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Skalická Veronika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 833 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Veronika Skalická - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Josef Kunrt - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Robin Klieber - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Lamošová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Nikola Jaščevská - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Bc. Adéla Jansová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Mgr. Jan Kubeš - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Bc. Silvia Klčová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS