Granty a projekty

Syntéza modifikátorů zvyšujících teplotu tání oligonukleotidových sond

Předkládaný projekt je experimentální prací v oboru farmaceutické chemie zaměřenou na vývoj oligonukleotidových sond s kovalentně vázanými modifikátory. Tyto modifikátory (deriváty akridinu, Hoechst 33258 a polyaminy) jsou schopny vázat se na duplexy nukleových kyselin a předpokládá se, že je budou stabilizovat, čímž dojde ke zvýšení jejich teploty tání. Projekt samotný je zaměřen na syntézu derivátů akridinu, modifikovaných postranními řetězci. Tyto řetězce mohou výrazně zvýšit vazbu akridinu k nukleovým bázím. Dále se projekt zabývá syntézou polyaminů, modifikovaného Hoechst 33258 a kovalentním navázáním zmíněných modifikátorů na oligonukleotidové sondy pomocí linkeru umožňujícího azid-alkyn cykloadici. Výsledkem bude zvýšení teploty tání oligonukleotidových sond nezávislé na koncentraci přidávaných modifikátorů.

Číslo: GAUK994218

Období: 01.01.2018 - 31.12.2020

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kostelanský Filip Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 752 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Filip Kostelanský - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Voštová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michal Kántor - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Dieu Vu Hong - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS