Granty a projekty

Nanovlákenné polymery jako materiály s "omezeným přístupem" pro on-line extrakce biologických vzorků

Úprava vzorku před analýzou je nedílnou součástí každého analytického procesu vedoucí k usnadnění analýzy. K úpravě vzorků se nejčastěji používá extrakce kapalina-kapalina, extrakce na tuhou fázi a precipitace proteinů. V současnosti existuje snaha o neustálé zlepšování stávajících metod s cílem zvýšit jejich rychlost, citlivost a selektivitu, snížit množství používaných rozpouštědel, umožnit automatizaci procesů a on-line zapojení jednotlivých kroků analýzy. Jednou z inovací je využití tzv. materiálů s omezeným přístupem (restricted access material, RAM) pro odstranění makromolekul z biologických vzorků. Tyto materiály vznikly nejčastěji úpravou vnějšího povrchu běžně používaných sorbentů hydrofilními skupinami a přítomností pórů ve struktuře materiálu. Hydrofilní skupiny zabrání ireverzibilní vazbě proteinů a vhodně zvolená velikost pórů umožní proniknout do sorbentu pouze nízkomolekulárním látkám. Přednostmi RAM jsou jejich jednoduché použití, vysoká extrakční výtěžnost a možnost přímého nástřiku vzorku s obsahem proteinů do chromatografického systému. Řada vědeckých skupin intenzivně pátrá po nových materiálech, které by se uplatnily jako RAM. Zatím však nebyla publikována žádná studie s nanovlákennými polymery. Zmíněnou problematiku bude studovat předkládaný projekt. Myšlenka je založena na velkém specifickém povrchu nanovláken a na možnosti jejich funkcionalizace. Výhodou oproti dosud používaným RAM by byla levná výroba nanovláken a větší sorpční kapacita.

Číslo: GAUK766218

Období: 01.01.2018 - 31.12.2020

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Raabová Hedvika PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 679 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Hedvika Raabová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Martina Háková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS