Granty a projekty

Metabolity flavonoidů, jejich interakce s přechodnými kovy a farmakokinetika

Měď a železo mají v lidském organismu nezastupitelnou úlohu. Narušení homeostázy těchto kovů na systémové či lokální úrovni je podkladem různých patofyziologických procesů a chelatace volné nebo slabě vázané mědi a železa může mít potenciální nové využití, např. při akutním infarktu myokardu nebo u nádorových onemocnění. Flavonoidy jsou považovány za látky s pozitivním vlivem na lidské zdraví, ale vzhledem k jejich nízké biodostupnosti je pravděpodobné, že jejich účinky mohou být zprostředkovány jejich metabolity. Cílem tohoto projektu, jehož řešitelský tým složený z farmakologů a analytických chemiků, je tvořen pre- i postgraduálními studenty a mladými akademickými pracovníky, je otestování celé škály metabolitů flavonoidů (jednak tvořených lidskými enzymy, jednak mikroflórou v tlustém střevě) vzhledem k jejich interakci s přechodnými kovy a stanovení jejich souvisejících vlastností, tj. např. selektivity a anti/prooxidačních účinků. Z důvodu zjištění závislosti účinku na struktuře, budou analyzovány i syntetické látky s blízkou chemickou strukturou. Součástí projektu bude i farmakokinetická analýza určená ke zjištění klinicky dosažitelných koncentrací flavonoidních metabolitů a tedy ověření relevantnosti zjištěných interakcí s přechodnými kovy.

Číslo: GAUK1080217

Období: 01.01.2017 - 31.12.2019

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Migkos Thomas Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 827 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Thomas Migkos - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Mgr. Lucia Mitašík - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lucie Pohanová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Václav Tvrdý - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Tereza Lacmanová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Iveta Nejmanová, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Maria Carmen Catapano, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Iveta Nejmanová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS