Granty a projekty

Využití UHPLC-MS/MS pro studium osudu nových kardioprotektiv v srdečních buňkách a organismu

Přesná příčina vzniku kardiotoxicity při protinádorové léčbě antracykliny není zcela známá. Nedostatek informací o mechanismu účinku dexrazoxanu, jediného registrovaného kardioprotektiva proti antracyklinové toxicitě, i o jeho vztahu struktura - účinek brzdí vývoj nových, účinnějších a bezpečnějších kardioprotektiv. Tento projekt je zaměřen na vývoj a validaci bioanalytických metod (UHPLC-MS/MS) pro analýzu vybraného nového analogu dexrazoxanu (JAS-2, případně jiného účinnějšího analogu) a jeho metabolitu v biologickém materiálu. Metody budou aplikovány do studia bioaktivace nového analogů v srdečních buňkách „in vitro“ a budou použity pro analýzy vzorků z „in vivo“ studie zaměřené na objasnění jeho osudu v organismu. Metoda bude dále modifikována pro současné stanovení nového analogu, daunorubicinu a daunorubicinolu. Poté bude použita pro analýzu plasmy a myokardu ze studie zaměřené na objasnění role metabolismu antracyklinu pro rozvoj kardiotoxicity a možného vlivu kardioprotektiva na farmakokinetiku cytostatika. Do projektu budou přímo zapojeni studenti a pracovníci tří kateder Farmaceutické fakulty UK a bude přímo navazovat na výzkum kardioprotektivnéch účinků nových léčiv „in vivo“ na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové.

Číslo: GAUK1550217

Období: 01.01.2017 - 31.12.2019

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Bavlovič Piskáčková Hana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 681 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Hana Bavlovič Piskáčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Veronika Skalická - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Sedláková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Petra Reimerová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Mgr. Adam Reguli - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS