Granty a projekty

Studium onemocnění kožní bariéry pomocí modelových systémů

Lipidová kožní bariéra je lokalizována v nejsvrchnější vrstvě epidermis, stratum corneum (SC), a její charakteristické složení a uspořádání je esenciální pro suchozemský život. Změny v bariérových lipidech, zejména v množství ceramidů, jsou spojeny s řadou kožních onemocnění s porušenou bariérovou funkcí kůže, jako je atopická dermatitida, ichtyózy a další. Detailní příčiny těchto změn však stále nejsou objasněny, což komplikuje terapii těchto nemocí. Obecným cílem tohoto projektu je proto studium bariérových vlastností lipidových membrán SC u kožních onemocnění a jejich možné ovlivnění. K tomu nám poslouží kožní modely připravované z lidských keratinocytů či kmenových buněk vlasového folikulu, a také specifické modelové membrány lipidové kožní bariéry, které simulují stavy vyskytující se u těchto kožních chorob (např. sníženou expresi filaggrinu, sfingomyelinázy, glukocerebrosidázy či steroidsulfatázy nebo zvýšenou expresi sfingomyelin-glukosylceramiddeacylázy). U kožních modelů budeme sledovat zejména změny v lipidovém profilu ve vztahu k transepidermální ztrátě vody a prostupnosti pro exogenní látky. U lipidových membrán budeme studovat detailní mechanismy, jak lipidové abnormality ovlivňují permeabilitu a mikrostrukturu lipidové kožní bariéry, a to pomocí infračervené spektroskopie, práškové rentgenové difrakce, Langmuirových monovrstev a atomové silové mikroskopie. Výsledky projektu přispějí k lepšímu porozumění multifaktoriální etiologie kožních onemocnění a pomohou identifikovat možnosti jejich racionálnější terapie.

Číslo: GAUK936216

Období: 01.01.2016 - 31.12.2018

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Sochorová Michaela PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 767 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Michaela Sochorová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Oksana Yanok - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavla Jančálková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Filip Škarda - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Monika Kopečná, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Andrea Doláková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Martina Červená - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Veronika Mihalová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Linh Phamová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS