Granty a projekty

Syntéza anionických derivátů ftalocyaninů jako potenciálních fotodynamicky aktivních látek

Navrhovaný projekt je experimentální práce v oboru chemie zaměřený na vývoj ve vodě rozpustných ftalocyaninů (Pc) a azaftalocyaninů (AzaPc) jako potenciálních fotosensitizérů pro fotodynamickou terapii. Pc a AzaPc jsou makrocyklické látky strukturně odvozené od porfyrinů, které mají unikátní fotofyzikální vlastnosti (jako je vysoká produkce singletového kyslíku a emise fotonů ve formě flourescence, absorpce nad 650 nm). Jejich nevýhodou je tendence k agregaci díky silným ?-? interakcím. Předkládaný projekt je zaměřen na přípravu nových anionických Pc a AzaPc s rigidními periferními substituenty ze skupiny karboxylových a sulfonových kyselin. Tyto substituenty mohou výrazně ovlivnit hodnoty pKA finálních makrocyklů. Výsledkem bude potlačení nežádoucí agregace v ionizované formě na základě elektrostatických odpudivých sil, což povede ke zlepšení fotofyzikálních vlastností, rozpustnosti ve vodě a následně i zvýšení fotodynamické aktivity na nádorových buňkách. Zamýšlený projekt zahrnuje syntézy požadovaných makrocyklů, jejich fotofyzikální hodnocení ve vztahu k pH prostředí a in vitro hodnocení fotodynamické aktivity.

Číslo: GAUK1060216

Období: 01.01.2016 - 31.12.2018

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kollár Jan PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 663 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Jan Kollár, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Aneta Schimmerová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Filip Kostelanský - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Alena Jančárová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS