Granty a projekty

Dendraleny s elektrondeficitní substitucí: příprava a vlastnosti

Projekt se zabývá novou metodikou přípravy rozličně substituovaných nižších dendralenů a především jejich doposud neprobádanou reaktivitou, zejména při kaskádových dien-transmisivních Diels-Alderových reakcích (zkr. DTDA).

Číslo: GAUK1054216

Období: 01.01.2016 - 31.12.2018

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Brůža Zbyněk PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 640 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Marek Kolenič - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Rastislav Antal - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Petr Matouš, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Iva Gottsteinová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS