Granty a projekty

Studium fraktálních aspektů tokového chování partikulárních materiálů ve farmaceutické technologii.

Fraktální aspekty tokového chování farmaceutických sypkých materiálů jsou dosud málo studovány. Přitom velikost a tvar částic jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňujících tok. K testování gravitační rychlosti sypání je využívána násypka s normovanou geometrií, s možností výběru průměru otvoru. Pro výběr otvoru však chybí vhodné kritérium. Tradiční rovnice sypání nejsou pro normalizaci vhodné, protože průměr otvoru je korigován pomocí empirických koeficientů. V tomto projektu bude studována rychlost sypání Q velikostních frakcí farmaceutických partikulárních materiálů kónickou násypkou v závislosti na průměru otvoru násypky. Výsledky budou modelovány mocninnou rovnicí v obecném tvaru Q = a•b^n. Bude studován vztah mezi exponentem mocninné rovnice a fraktální dimenzí prášku. Druhý parametr mocninné rovnice (parametr posunu) vyjadřuje odhad rychlosti sypání otvorem s jednotkovým průměrem a může být využit jako kriterium při výběru průměru otvoru k dosažení rovnoměrné rychlosti sypání. Cílem projektu je zpřesnění zpětného odhadu rychlosti sypání.

Číslo: GAUK322315

Období: 01.01.2015 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Hurychová Hana Ing., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 483 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Ing. Hana Hurychová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Klára Dvořáková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michaela Bérešová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Monika Hnatková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Malek Azar - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Kristýna Kýhosová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Eliška Dostálová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Julie Pazderková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavlína Dzámová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Alexandra Šofranková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lucie Vícenová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jan Stoniš - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Ondřej Damborský - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS