Granty a projekty

Komplexní analytická a bioanalytická studie sobuzoxanu - nového protinádorového léčiva

Sobuzoxan je novým protinádorovým léčivem ze skupiny inhibitorů topoisomerazy II, který byl v nedávné době registrován pro klinické užití v Japonsku. Byl připraven jako pro-léčivo bisdioxopiperazinu s označením ICRF-154 s cílem zvýšit jeho biologickou dostupnost. Vedle aktivace sobuzoxanu na ICRF-154 se dá předpokládat, že se bude tato látka po podání do organismu dále metabolizovat za vzniku jeho plně otevřeného analogu (EDTA-diamid). Kromě protinádorového působení je v současné době sobuzoxan intenzivně studován také pro svůj protektivní účinek vůči kardiotoxicitě antracyklinů. I když je tato látka klinicky registrovaným léčivem, v dostupné literatuře není popsána žádná moderní analytická metoda, která by umožnila současně hodnotit sobuzoxan, ICRF-154 a EDTA-diamid, což významně komplikuje její další výzkum. Cílem tohoto projektu je vyplnit mezeru v analytickém hodnocení sobuzoxanu a vyvinout a validovat první UHPLC-MS/MS metody pro současnou analýzu parentní látky a jejich metabolitů/rozkladných produktů (ICRF-154 a EDTA-diamid) v různých matricích, včetně relevantního biologického materiálu (buněčné médium, srdeční buňky, plasma, vybrané tkáně). Metoda bude následně využita pro studium chemické stability a pro komplexní studium bioaktivace léčiva „in vitro“ i „in vivo“.

Číslo: GAUK344615

Období: 01.01.2015 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Reimerová Petra PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 626 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Petra Reimerová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Tereza Hergeselová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Nikola Čalkovská - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Hana Bavlovič Piskáčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Josef Škoda - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS