Granty a projekty

Buněčná linie Caco-2 jako model pro studium II. fáze biotransformace a interakcí léčiv s přírodními látkami

Lidské střevní Caco-2 buněčné linie jsou více než dvacet let široce využívaným modelem střevní absorpce léčiv a jiných látek. Jeho možné využití pro studium biotransformace léčiv ve střevě zatím není zcela prozkoumáno. Dosud byla hlavní pozornost soustředěna pouze na cytochromy P 450, proto náš výzkum bude směřován k enzymům II. fáze biotransformace léčiv tj. konjugačním enzymům (např. glutathion-S-transferáza, UDP-glukuronosyltransferáza, sulfotransferáza). Chtěli bychom zjistit, jaké jsou aktivity a množství příslušných proteinů i mRNA hlavních konjugačních enzymů v neproliferujících buňkách Caco-2 a zjištěné hodnoty porovnat s lidskou střevní mukózou. V Caco-2 buňkách bychom dále chtěli sledovat působení izoflavonoidů na aktivity a expresi enzymů II. fáze biotransformace. Dále bychom chtěli popsat vztah izoflavonoidů a midazolamu při vzájemném působení na střevní epitel. Izoflavonoidy jsou látky, které se v dnešní době těší velké pozornosti, ačkoli jejich účinky na metabolický aparát buněk nejsou plně prozkoumány. Jejich používání je třeba podložit tímto druhem informací, aby se předešlo aplikaci látek s nebezpečnými interakcemi.

Číslo: GAUK1874214

Období: 01.01.2014 - 31.12.2016

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Lněničková Kateřina PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 750 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Kateřina Lněničková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Martin Ambrož, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Eliška Procházková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Markéta Šmatová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Lucia Habánová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS