Granty a projekty

Syntéza antimikrobiálně aktivních anilidů, jejich sirných a cyklických analogů

Syntéza nových potenciálně antimykobakteriálně aktivních sloučenin je vysoce aktuální vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu MDR-TB a latentních kmenů v celosvětovém měřítku. V prvním roce řešení se chceme zaměřit především na syntézu otevřených forem tuberkulostaticky nejaktivnějších di-terc-butylbenzoxazolů a jejich sirných analogů, dále rozšířit stávající sérii benzoxazolů o další substituentové modifikace. Na základě biologického hodnocení pak optimalizovat molekuly pomocí QSAR.

Číslo: GAUK64407

Období: 01.01.2007 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kozic Ján Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. PharmDr. Zbyněk Oktábec, Ph.D., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: Mgr. Ján Kozic, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Ján Kozic, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Zuzana Hemelíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Školitel: Jarmila Vinšová - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS