Granty a projekty

Modelování a syntéza proléčiv antituberkuloticky aktivních sloučenin

Prodrug formy léčiv mají dnes stále větší význam pro překonávání biologických barier, modelaci vhodných fyzikálně chemických vlastností, lepší snášenlivost a protrahovaný účinek. Tuberkulóza patří v současné době k jedné z nejrozšířenějších nemocí na níž umírá 52 000 lidí týdně. Díky latentním a MDR kmenům na běžná antituberkulotika se stává světovou hrozbou budoucnosti. Proto je žádoucí nalézt takové formy antituberkulotik, které by byly účinné vůči MDR kmenům, působily novým mechanismem účinku a nezatěžovaly organismus. Předkládaný tříletý projekt se zabývá modelací prodrug formy především salicylanilidů, které jsou jednak účinné vůči atypickým kmenům a mají nový mechanismus účinku, dále chceme využít chitosanu jako nosiče některých dalších, v našich laboratořích připravených účinných sloučenin, popř. též některých komerčních léčiv.

Číslo: GAUK76807

Období: 01.01.2007 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Vavříková Eva Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Eva Vavříková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Juana Monreal Férriz, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Školitel: Jarmila Vinšová - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS