Granty a projekty

Bariéry v managementu osteoporotických zlomenin na úrovni praktických lékařů

Osteoporóza (OP) je významným zdravotním, sociálním a ekonomickým problémem. V České republice je adekvátně léčeno méně než 5 % nemocných. Tato situace nás vede k analýze hlavních bariér v managementu nemocných ohrožených osteoporotickou zlomeninou v primární péči. Cílem studie je získat údaje, které by dopomohly realizovat efektivnější péči o nemocné s rizikem osteoporotické zlomeniny. Jedná se o průřezovou observační studii realizovanou formou dotazníkového šetření mezi praktickými lékaři.

Číslo: GAUK103107

Období: 01.01.2007 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Blažková Šárka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Šárka Blažková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Tomáš Hála - NEZ
Spoluřešitel: Jan Štěpán - NEZ
Spoluřešitel: Svatopluk Býma - NEZ
Spoluřešitel: Vladimír Palička - NEZ
Školitel: Jiří Vlček - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS