Granty a projekty

Vývoj citlivé elektroforetické metody pro stanovení 8-hydroxy-2´-deoxyguanosinu v moči

8-hydroxy-2´-deoxyguanosin (8OHdG) patří mezi významné markery oxidativního poškození DNA. Předmětem navrhovaného projektu je vypracování analytické metody stanovení 8OHdG v moči pomocí kapilární zónové elektroforézy (CZE) se spektrofotometrickou detekcí s využitím detektoru diodového pole (DAD). Pro zvýšení citlivosti stanovení bude využito různých přístupů včetně extrakce na tuhou fázi (SPE), on-line prekoncentrace vzorku v kapiláře a detekčních cel s rozšířenou optickou dráhou. Vyvinutá metodika by měla umožnit stanovení sledovaného markeru v moči jak u zdravých tak nemocných jedinců.

Číslo: GAUK263811

Období: 01.01.2011 - 31.12.2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Široká Jitka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 0,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Jitka Široká, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lucie Bydžovská - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. - Katedra analytické chemie, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Lenka Krčmová - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS