Granty a projekty

Chemiluminiscenční stanovení vybraných léčiv metodou sekvenční injekční analýzy

Cílem projektu je prohloubení vědeckých poznatků v oblasti vývoje chemiluminiscenčních detekčních metod pro stanovení léčiv, která obsahují ve své molekule jeden či více atomů dusíku. Dle výsledků předběžného screeningu budou studovány metodou SIA chemiluminiscenční reakce léčiv, která poskytují vysoký výtěžek chemiluminiscenčního záření při reakci s manganistanem draselným nebo s komplexem tris(2,2´-bipyridyl)ruthenium(III). Projekt je zaměřen na vývoj nových automatizovaných SIA metod pro stanovení léčiv s aplikací na reálné farmaceutické přípravky. Součástí řešení bude studium vlivu organických rozpouštědel (tzv. sensitizerů) na intenzitu (příp. reprodukovatelnost) chemiluminiscence. Tato problematika dosud nebyla detailně a komplexně v literatuře popsána.

Číslo: GAUK85107

Období: 01.01.2007 - 31.12.2008

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Smutek Jiří Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Mervartová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: Mgr. Jiří Smutek - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Kateřina Mervartová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jiří Smutek - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. - Katedra analytické chemie, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Hana Sklenářová - NEZ
Školitel: Miroslav Polášek - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS