Granty a projekty

Katecholaminové poškození kardiovaskulárního systému a jeho ovlivnění chelátory železa

V průběhu akutního infarktu myokardu (AIM) u lidí dochází k masivnímu uvolnění katecholaminů a volného železa, které může katalyzovat produkci nejnebezpečnějšího přirozeného oxidantu – hydroxylového radikálu. Výzkumná skupina prof. MUDr. Radomíra Hrdiny, CSc. za významného přispění grantů GAUK 98/2005/C/FaF a 39207 C ukázala, že lipofilní chelátory železa jsou schopny pravděpodobně mechanismem inhibice katalytické role železa alespoň částečně zmírnit poškození myokardu u isoprenalinového modelu AIM, který v mnoho aspektech připomíná AIM u lidí (Mladenka et al., 2009c). Bohužel v těchto dřívějších studiích používaný přístroj umožnil popsání katecholaminového modelu a vlivu chelátorů pouze v jednom časovém okamžiku. V nedávné době se naší skupině podařilo získat přístroj PowerLab (AdInstruments,Austrálie), který je vybavený katétry typu Millar a umožňuje kontinuální měření a detailnější popis širokého spektra funkčních parametrů kardiovaskulárního systému. Cílem předkládaného projektu je důkladná charakteristika katecholaminového modelu AIM u potkana, zejména akutních hemodynamických změn po aplikaci isoprenalinu, stavu oxidačního stresu a změn ve funkčním stavu cév. Záměrem této studie je také analýza vlivu vybraných železo-chelatačních látek na model AIM v reálném čase, stanovení jejich dávkové závislosti a studium jejich účinků na zmíněné stavy.

Číslo: GAUK605712

Období: 01.01.2012 - 31.12.2014

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Říha Michal PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 256 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Tomáš Filipský, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Michal Říha, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Martina Kubáčová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michal Říha, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lucie Slavíčková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Iveta Nejmanová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Karel Hloch, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS