Historie.cs (nejen) o židovských farmaceutech

Zdroj: Česká televize | Datum zveřejnění: 06.05.2021


Pořad České televize „Historie.cs“ seznamuje diváky s významnými okamžiky a tématy české historie. Díl vysílaný v sobotu 1. května 2021 se věnoval postavení židovské komunity v poválečném Československu a Česku.

Osudy a postavení navrátivších se Židů na příkladu specifické profesní skupiny – farmaceutů židovského původu – v pořadu přiblížil dr. Tomáš Arndt z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dr. Arndt je vědeckým pracovníkem výzkumné skupiny „Klinická & sociální farmacie a dějiny farmacie“ vedené doc. Josefem Malým, konkrétně její podskupiny „Dějiny zdravotnictví a farmacie“. Ta se kromě výzkumu dějin židovských farmaceutů zabývá vývojem tuzemského lékárenství ve 20. století, klášterní zdravotní péčí v raném novověku a dalšími tématy.

Pořad je možno zhlédnout v archivu České televize: Historie.cs: A přiveď zpět naše roztroušené…

 

Text: PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS