Cenu Josefa Hlávky získal PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.

Zdroj: www.apatykar.info | Datum zveřejnění: 27.11.2019


Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy, která je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru do 33 let jejich věku letos získal mj. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. za jeho výjimečné výsledky dosažené během postgraduálního studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Dr. Kováčik působí od svého nástupu na fakultu v pracovní skupině Skin Barrier Research Group, jež se zabývá studiem kožní bariéry. Zabýval se syntézou pro kůži zcela jedinečných kožních lipidů a studiem vlastností těchto látek v membránách simulujících kožní bariéru. Posléze svůj vědecký záběr rozšířil na studium významu vztahu struktury a účinků kožních lipidů v bariérové funkci kůže, jehož hodnocení částečně probíhalo během jeho půlroční zahraniční stáže na Institutu lékařské fyziky a biofyziky Univerzity Lipsko. Získané poznatky z jeho práce by mohly najít uplatnění při využití ceramidů v léčbě kožních onemocnění a v pochopení významu ceramidů v (pato)fyziologii lidské kůže a také v transdermální aplikaci léčiv.

V současné době Dr. Kováčik pracuje jako odborný asistent na Katedře farmaceutické technologie FaF UK. Je laureátem Ceny primátora Hradce Králové za studentskou tvůrčí práci, přednáší problematiku (trans)dermální aplikace léčiv v předmětu Farmaceutická technologie.

Více na www.apatykar.info

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS